Sökning: "Madelene Nordqvist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Madelene Nordqvist.

 1. 1. Från sjuksköterska till distriktssköterska Utveckling i professionell identitet och fördjupad omvårdnad

  Magister-uppsats,

  Författare :Madelene Jakobsson; Magdalena Nordqvist; [2015-01-16]
  Nyckelord :newly qualified; distrct nurse; professional identity; advanced nursing;

  Sammanfattning : Background: The district nurse's competence description is comprehensive and sets high standards for a wide range of skills. The population's need for health care will rise according to life expectancy, lifestyle diseases and multi-morbidity increases. LÄS MER

 2. 2. Missbruksvård på lika villkor? : En kvalitativ studie om socialtjänstens könsperspektiv i missbruksärenden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Madelene Nordqvist; Charlotta Källman; [2010]
  Nyckelord :Missbruksbehandling; socialtjänst; jämställdhet; genus; bemötande;

  Sammanfattning : Although Sweden is considered to be one of the world’s most equal countries, studies show that social work to a large extent is characterised of stereotype conceptions about men and women. This implies that clients with addiction problems are treated by there gender belongings and not from there individual needs. LÄS MER