Sökning: "Malin Fjellborg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Malin Fjellborg.

  1. 1. Klassiker i klassrummet : En överblick av klassikers relevans i högstadiet och gymnasiet

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Ebba Salomonsson; Malin Fjellborg; [2021]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Översikten ämnar att undersöka vad forskning säger om hur klassisk litteratur kan bli meningsskapande i ett mångkulturellt klassrum i både högstadiet och gymnasiet. Klassiker har valts då dessa texter ofta förknippas med att vara svårtillgängliga så väl som de ofta förknippas med en snäv syn på bildning. LÄS MER