Sökning: "Maria Askersjö"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Askersjö.

  1. 1. I Skatteverkets tjänst - Rättssäkert och effektivt

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Maria Askersjö; [2014]
    Nyckelord :Efficiency; legal security; public administration; The Swedish Tax Agency; Effektivitet; rättssäkerhet; statsförvaltning; reform; Skatteverket;

    Sammanfattning : De grundläggande värdena för statsförvaltningen är demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. I denna studie undersöks det hur rättssäkerhet och effektivitet förmedlas på Skatteverket, hur tjänstemännen på Skatteverket hanterar dessa krav och i vilka situationer det kan uppstå att tjänstemännen måste prioritera mellan dessa krav. LÄS MER