Sökning: "Maria Lundahl"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Maria Lundahl.

 1. 1. Om eleverna själva får välja : En studie av högstadieelevers attityder till litteraturläsning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elin Björk; Vännie Isaksson; [2013]
  Nyckelord :Survey; gender; literary canon; cultural heritage; reading cultures; desire to read;

  Sammanfattning : This essay examines the decline of reading comprehension in Swedish schools, and also aims to provide insight into the debate concerning a literary canon and its usage in schools. While some claim that the literary canon is only a list of irrelevant white dead men which only serves to perpetuate feelings of alienation in, for example, female students, others see it as a means to bring society together using the only literature that stood the test of time. LÄS MER

 2. 2. Bröstcancerdiagnostiserade kvinnors upplevelse av emotionellt stöd från vårdpersonal

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Maria Fjelner; Elinor Lundahl; [2012]
  Nyckelord :breast cancer; emotional support; experience; nursing care; support; women; bröstcancer; emotionellt stöd; kvinnor; omvårdnad; stöd; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Många av de drabbade reagerar med starka känslor på diagnosen och behandlingen är tung och ofta obehaglig att ta sig igenom. Kvinnorna behöver stöd från anhöriga, vårdpersonal och andra kvinnor som har eller har haft bröstcancer. LÄS MER

 3. 3. Skönlitteratur i engelskundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Maria Vesterberg; [2011]
  Nyckelord :Fiction; English language; Bo Lundahl;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet var att undersöka några lärares syn på vilket syfte skönlitteraturen i engelskundervisningen uppfyller samt hur de bearbetar den. Undersökningen begränsades till en högstadieskola i en kommun i sydöstra Skåne. Undersökningen genomfördes med hjälp av intervjuer. LÄS MER