Sökning: "Maria Olsson Lidman"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Maria Olsson Lidman.

 1. 1. Stock market reaction to environmental corporate social responsibility in Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Maria Olsson Lidman; Chenye Wu; [2019-08-09]
  Nyckelord :abnormal returns; environmental performance; event study; newspaper articles;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. Redovisningsproblematik för mindre företag vid implementering av ny regel -vid intäktsredovisning på löpande räkning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maria Olsson Lidman; Miranda Pettersson; [2017-06-27]
  Nyckelord :Implementering; intäktsredovisning; K2; löpande räkning; regeländring;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: I juni 2016 gjorde Bokföringsnämnden en ändring i K2. Detta resulterade i att endast huvudregeln blev tillåten att använda vid intäktsredovisning på löpande räkning. Tidigare studier visar att implementering av nya regelverk leder till problem för företag. LÄS MER

 3. 3. The Effect of the Financial Crisis of 2008 on Swedish Household Portfolios

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Yasmin Montvik; Maria Olsson Lidman; [2017-02-28]
  Nyckelord :asset allocation; financial assets; financial crisis; household portfolios;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine whether Swedish households have changed the composition of their portfolio as a consequence of the financial crisis and to investigate whether they have become more reluctant to invest in the financial markets. To examine how the Swedish household portfolios have changed over time, risk measures such as standard deviation and beta will be used as well as performance measures such as the Sharpe ratio, Treynor ratio and Jensen’s alpha. LÄS MER