Sökning: "Marika Hullegaard"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marika Hullegaard.

  1. 1. Trustful Greenfluence

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

    Författare :Amina Gummesson; Marika Hullegaard; [2018]
    Nyckelord :hållbar marknadsföring; green advertising; branding; content marketing; sociala medier; influencers; electronic word-of-mouth; Social Sciences;

    Sammanfattning : I takt med att intresset för hållbarhet ökar bland konsumenter blir sociala medier en allt större del av vardagen. Konsumenter blir även allt mer medvetna om vilka livsmedel som konsumeras. För hållbara livsmedelsföretag handlar det därför också om att anpassa sin marknadsföring till konsumenternas medievanor. LÄS MER