Sökning: "Marina Lund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Marina Lund.

 1. 1. HE as a Market - Core Stakeholders' Perceptions on Marketization at Lund University

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marina Mehmann; Joringe Deltuvaite; [2013]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. ALF-projektet- en del av arbetslivets rationalitet : En kvalitativ studie om förändringsarbete på arbetsplatsen ur de anställdas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap

  Författare :Marina Lund; [2007]
  Nyckelord :Förändring; rationalitet; alienation; projekt; arbetsengagemang; industri; Grounded Theory;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att skapa en större förståelse för hur omorganisationer påverkar de anställdas inställning och engagemang till sitt arbete. Studien utfördes inom en del av industrin som hade varit inbegripna i ett projekt vars övergripande syfte var att höja de anställdas arbetsengagemang för att på det sättet uppnå en högre produktivitet. LÄS MER