Sökning: "Mattias Stenberg"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Mattias Stenberg.

 1. 1. Inkluderande turism. Möjligheter i områden med potential

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Mattias Stenberg; [2021-08-25]
  Nyckelord :Hållbar turism; inkluderande turism;

  Sammanfattning : This study examines actors in tourism and their perceptions and experiences of the concept of inclusive tourism in socio-economically vulnerable areas in the global north. An inclusive tourism seeks answers to who is included in a tourism, with what conditions and on whose terms. LÄS MER

 2. 2. Psykopatiska personlighetsdrag och synen på brottsoffer : En vinjettstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Ann-Charlotte Karlsson; Mattias Lindberg; Jacob Stenberg; [2020]
  Nyckelord :Synen; psykopatiska personlighetsdrag; moral; brottsoffer;

  Sammanfattning : Följande studie syftade till att undersöka om studenters syn på brottsoffer skiljer sig åt beroende på grad av psykopatiska personlighetsdrag, och kön. En kvantitativ ansats användes med en datainsamlingsmetod i form av enkäter. LÄS MER

 3. 3. Effektivisering av interna transportsystem : Utformning av IT-stöd för fallföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Mattias Andersson; Catarina Stenberg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att hantera den interna logistiken när marknaden är volatil och rörlig kan vara svårt. När avdelningar på företag inte kommunicerar eller delar information med varandra gör det att bistående företagsfunktioner, som interna transporter, får svårt att planera sina processer gentemot produktionsfabriker och marknaden, vilket kan leda till resursslöseri. LÄS MER

 4. 4. Nyfikna öppningar

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Mattias Stenberg; [2014]
  Nyckelord :Konstmuseum; Uppsala;

  Sammanfattning : Det mänskliga beteendet är en av de viktigaste komponenterna i utformandet av arkitektur. Vi gestaltar byggnader och platser på ett visst sätt för att frammana en känsla av trygghet och lugn och på ett annat sätt för att skapa spänning och dramatikLockelsen är kanske vår starkaste mänskliga drift. LÄS MER

 5. 5. Ledarskapsutvecklingens värde i en stor svensk organisation : En studie om ledares upplevelse av ledarskapsutveckling som ett värdeskapande verktyg i organisationen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Mattias Stenberg; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ledarskapsutbildning är idag en miljardindustri i Sverige. Det är av yttersta vikt för dagens organisationer att ha ledare med bred kunskap inom marknadens olika delar. Samtidigt ställs det krav på ledare att vara motiverande och kommunikativa. LÄS MER