Sökning: "Max Malmström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Max Malmström.

 1. 1. Faktorer som ger upphov till arbetsrelaterad stress hos operationssjuksköterskor : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Annika Fernqvist; Max Malmström; [2024]
  Nyckelord :operationssjuksköterska; faktorer; arbetsrelaterad stress;

  Sammanfattning : Introduktion: I takt med att den arbetsrelaterade stressen tilltagit i samhället har även personalbrist inom sjukvården ökat, inte minst inom operationssjukvård. Samtidigt som operationsköerna växer i Sverige larmas det alltmer om brist på specialistsjuksköterskor inom operationssjukvård. LÄS MER

 2. 2. Bakomliggande faktorer till moralisk stress bland sjuksköterskor : -En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Muhammad Dowaji; Max Malmström; [2019]
  Nyckelord :Moralisk stress; arbetsmiljö; sjuksköterskor; faktorer;

  Sammanfattning : Introduktion: Sjuksköterskan har en central roll i omvårdnadsprocessen. Det är därför viktigt att sjuksköterskan känner sig bekväm och avslappnad för att kunna bidra i arbetet ännu mer. Stress kan påverka sjuksköterskans jobb negativt. LÄS MER