Sökning: "Medina Olsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Medina Olsson.

 1. 1. Analys av lagerlayout för effektiviserad inleverans- och plockningsprocess

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Masood Bagheri; Rafael Medina; Axel Olsson; [2016]
  Nyckelord :ABC-analys; Auto-ID; Förbättringsarbete; Inleveransprocess; Kartläggning; Plockprocess; RFID; SCOR; Streckkoder; Varuhus;

  Sammanfattning : Sammanfattning Inleveransprocessen och plockprocessen på ett företags centrallager har kartlagts, då problem med långa ledtider och bristfällig information upplevdes. Syftet med rapporten var att visa på hur kartläggningar kan användas vid förbättringsarbete och felsökning i processer. LÄS MER

 2. 2. Attityd till teknik : en komparativ studie mellan första-års gymnasister i Trollhättan och Eskilstuna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för arbete, ekonomi och hälsa (HTU); Högskolan Väst/Institutionen för arbete, ekonomi och hälsa (HTU); Högskolan Väst/Institutionen för arbete, ekonomi och hälsa (HTU)

  Författare :Medina Dautovic; Sandra Olsson; Linda Skarin; [2003]
  Nyckelord :Attityder; Gymnasieval; Teknik; Innovatum; Trollhättan; Eskilstuna; Första-års gymnasister;

  Sammanfattning : .... LÄS MER