Sökning: "Michael Söderberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Michael Söderberg.

 1. 1. Vem väljer vad du köper? : En undersökning av grafisk design i livsmedelsbutiken.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Michael Söderberg; [2019]
  Nyckelord :Grafisk design Visuell kommunikation Livsmedelsbutik Skyltar Kundpåverkan;

  Sammanfattning : Denna undersökning handlar om hur konsumenten möts och påverkas av visuell kommunikation i livsmedelsbutiken. För att komma närmare svaret på dessa frågor har en fotodokumentation genomförts med en efterföljande analys av ett urval bilder, för att ge en bild av vad det är konsument möts av. LÄS MER

 2. 2. Bitcoin och banker : En studie om bankens syn på kryptovalutan Bitcoin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Erik Borgklint; Michael Söderberg; [2018]
  Nyckelord :Bitcoin; cryptocurrency; banks view; risk; threat; Bitcoin; kryptovalutor; bankens syn; risk; hot;

  Sammanfattning : Bakgrund: Satoshi Nakamoto kallas gruppen eller individen bakom kryptovalutan Bitcoin. Syftet med valutan är att kunna genomföra transaktioner snabbt, anonymt och kunna hålla tredje part, centralbanker och banker utanför. Syfte: Syftet är att undersöka och analysera svenska bankers inställning till Bitcoin. LÄS MER