Sökning: "Michaela Lindeback"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Michaela Lindeback.

 1. 1. I förändringarnas tid : En studie om mellanchefers hantering av förändringsmotstånd i statliga myndigheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Michaela Lindeback; Julia Norén; [2017]
  Nyckelord :Organizational change; resistance to change; middle managers; employees; managing resistance to change; Organisationsförändring; motstånd; mellanchefer; medarbetare; hantering av motstånd;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur mellanchefer kan hantera motstånd inom offentliga organisationer i samband med organisationsförändringar. Studien ämnar vidare undersöka vilka förutsättningar som mellanchefer behöver från ledningen för att hantera medarbetarnas förändringsmotstånd. LÄS MER

 2. 2. Donationer genom innovativa metoder : Vägen till fler företagsgivare för en ideell organisation

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik;

  Författare :Sandra Lagestrå; Michaela Lindeback; Amanda Svedung; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractPurpose:Innovation contribution• The purpose of this diploma thesis is to develop, for Läkarmissionen, an innovativefundraising method for increasing donations from businesses.Knowledge contributions• The purpose is also to examine how the innovation process could be run in non-profitorganizations. LÄS MER