Sökning: "Mikaela Kristoffersson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mikaela Kristoffersson.

  1. 1. Fysioterapeutens upplevelser av skadeförebyggande träning inom svenska damfotbollslag på elitnivå

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

    Författare :Amanda Hallberg; Mikaela Kristoffersson; [2021]
    Nyckelord :Injury; prevention; female; football; physiotherapist; experiences; Skadeförebyggande; damfotboll; fysioterapeut; upplevelser;

    Sammanfattning : Bakgrund: Fotboll bidrar till en stor andel idrottsskador och damfotbollsspelare löper generellt högre risk att drabbas av vissa skador samt har ett annat skademönster än manliga spelare. Existerande skadeförebyggande program har visat minskad förekomst av skador. LÄS MER