Sökning: "My Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 232 uppsatser innehållade orden My Nilsson.

 1. 1. "Folk skulle tro att jag var värsta plugghästen": Ett arbete om pluggkultur och förväntningar på det estetiska programmet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Markus Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Estetiska programmet; Genus; Högstadiet; Kön; Musikundervisning; Normer; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Gender; High School; Music Education; Norms; Sex; the Aesthetic Program; Educational Science; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : The study examines how boys in a senior high school with a focus on music experience what it is like to study in a senior high school and how this differs from their primary school years. The work has a clear gender perspective where I try to understand why boys generally perform worse than girls in primary school and if it changes when they study at the senior high school. LÄS MER

 2. 2. Könsfördelning innanför Sverigesdatorspelsbransch : Yrkesidentiteter och Isomorfa krafter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :My Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Game development; occupational identities; gender equality; isomorphism; Spelutveckling; spelbransch yrkesidentiteter; jämställdhet; isomorfism;

  Sammanfattning : För att studera könsfördelningen inom den svenska datorspelsbranschens användes datahämtad från LinkedIn över kön och arbetsroller, det indikerades tydligt att kvinnor varunderrepresenterade i Sveriges spelbransch, särskilt inom produktion, tech, och iledarskapsroller. En kvalitativ analys fann att isomorfa krafter sannolikt påverkarföretagen i branschen att likna varandra i könsfördelning och att kvinnor i branschentroligtvis upplever låg passform i yrkesidentiteter och lider negativa effekter avminoritetsstatus inom yrkeskategorier. LÄS MER

 3. 3. Tawny owl ( Strix aluco ) and its variation in diet between years

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Casper Ekberg; [2021]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : The tawny owl resides in temperate forests in Europe and mainly hunts rodents but can also hunt other animals like birds,invertebrates and bats. In this study I examined how the diet of tawny owls varies during the span of 2018-2020, I also compared the diet found from nest boxes with footage obtained from cameras inside the nestboxes. LÄS MER

 4. 4. Att arbeta förstärkt

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Oskar Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Key words. Social assistance benefits; discretion; organizational change; street level bureaucracy; Social Sciences;

  Sammanfattning : Author: Oskar Nilsson. Title. To work reinforced. A qualitative study of the changes within the social assistance benefits work in Malmö. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of the Blazor and Angular frameworks performance for web applications

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik

  Författare :Samuel Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Blazor; Angular; Framework; Web application; Evaluation; Comparison;

  Sammanfattning : Introduction: Blazor is a new framework and current research show that there is a lack of performance comparisons. Therefore, a need to compare and evaluate this new Blazor framework is ought to be requested to show if it can compete with one of the best and most used frameworks, Angular. LÄS MER