Sökning: "Närvarons politik"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Närvarons politik.

 1. 1. NÄRVARONS MILJÖPOLITIK En kvantitativ studie om sambandet mellan andelen kvinnor i kommunfullmäktige och kommunens miljöarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alicia Näslin; [2022-02-08]
  Nyckelord :Närvarons politik; Representation; Kommunalt miljöarbete; Kvinnointresse; Miljöpolicy;

  Sammanfattning : Sveriges kommuner har kommit olika långt i sitt miljöarbete, vilket kan ses som problematiskt då en stor del av miljöarbetet kräver lokala lösningar. I denna studie applicerar jag närvarons politik på en kommunal nivå för att analysera om andelen kvinnor påverkar det kommunala arbetet med miljön. LÄS MER

 2. 2. UNGDOMSFÖRBUNDEN OCH UNGAS REPRESENTATION En kvantitativ studie om hur ungdomsförbundens storlek påverkar ungas deskriptiva representation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Vincent Nordgren; [2022-02-07]
  Nyckelord :deskriptiv representation; ungas representation; ungdomsförbund; utbud och efterfrågan; närvarons politik; politiskt deltagande;

  Sammanfattning : Tidigare forskning inom deskriptiv representation har mestadels studerat skillnaden i representationen mellan kvinnor och män, denna uppsatsen kommer istället fokusera på ungas representation. I förhållande till andelen röstberättigade finns det en kraftig underrepresentation av unga ledamöter i de svenska beslutsfattande församlingarna, men med en stor variation mellan olika kommuner och regioner. LÄS MER

 3. 3. Politisk representation på lokal nivå - En studie om hur lokala kvinnliga ledamöter upplever lokal politisk representation i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lana Hakmet; [2021-05-18]
  Nyckelord :Politisk representation; lokal politik; närvarons politik; härskartekniken; Könsroller; politisk inflytande;

  Sammanfattning : The EU Invite all Member states to work for greater equality in politics because it creates socio-economic benefits. But all EU countries have still not achieved equality in local political representation. LÄS MER

 4. 4. Föräldraledighet. En kvalitativ innehållsanalys av hur den politiska debatten om föräldraledighet har förändrats i takt med en ökad kvinnorepresentation i Sveriges Riksdag.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mathilda Lilliestierna; Mi Liljevall; [2021]
  Nyckelord :Föräldraledighet; föräldrapenning; föräldraförsäkring; jämställdhet; kvinnorepresentation.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sveriges föräldraledighetspolitik har ständigt utvecklats sedan 1974 när föräldraförsäkringen infördes. Frågan är aktuell eftersom den spelar en betydande roll i arbetet mot en jämställd arbetsmarknad. Kvinnor missgynnas av en icke jämställd föräldraledighet genom att kvinnor tar ut majoriteten av föräldraledigheten. LÄS MER

 5. 5. ”Under hans ögon” : De tongivande rösterna i riksdagsdebatten gällande aborträtten 1938, 1946, 1963 och 1974

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Johanna Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Abort; Närvarons politik;

  Sammanfattning : The purpose of the essay is to study which, based on the conflict dimensions gender and party affiliation, are the leading voices in the parliamentary debate on the development of the abortion law from 1938, 1946, 1963 and 1974. Using a qualitative study the main arguments in the parliamentary debates will be presented, and using a quantitative study the conflict dimensions will be presented in the debates and in the voting appendices. LÄS MER