Sökning: "NCC Folkboende"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden NCC Folkboende.

 1. 1. NCC Folkboende i KL-trästomme : Dimensionering av KL-trästomme samt beräkning av koldioxidutsläpp

  M1-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Viktor Nodén; [2018]
  Nyckelord :CLT; framework; CO2; carbondioxide; korslimmat trä; trästomme; KL-trä; koldioxid; utsläppsreducering;

  Sammanfattning : Klimatpåverkan från byggprocesser i Sverige uppgår till cirka 10 miljoner ton koldioxid årligen. Varav 40 procent beräknas komma från husprojekt och resterande 60 procent från anläggningsprojekt. LÄS MER

 2. 2. Identifieringav slöseri inom NCC Folkboende

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Josefin Prelog; Sandra Huang; [2017]
  Nyckelord :Waste; Cast; Production cost; Activity Sampling; Lean; Slöseri; platsgjutet; produktionskalkyl; Activity Sampling; Lean;

  Sammanfattning : Idag är det högkonjunktur i byggindustrin och det byggs mer bostäder nu än vad det har gjorts förut. Produktionstider och kostnader för ett projekt pressas ner efter all konkurrens. Slöseri inom byggbranschen kan både bidra till en längre produktionstid och högre produktionskostnad. LÄS MER

 3. 3. Erfarenhetsåterföring inom NCC Folkboende : En studie av kv. Smeden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap

  Författare :Sandra Johansson; Lovisa Dellså; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER