Sökning: "Nina Kronaas"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nina Kronaas.

  1. 1. Sjuksköterskans upplevelse av att bedöma smärta på patienter i livets slutskede i västra Sverige

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Nina Kronaas; Moa Karlin Josefsson; [2019-08-16]
    Nyckelord :Palliativ vård; vård i livets slutskede; smärta; smärtbedömning;

    Sammanfattning : Bakgrund: Att bedöma smärta på patienter i livets slutskede har en central del i vårdandetoch det krävs både kunskap och erfarenhet av sjuksköterskan men även empati, lyhördhet och kommunikation är viktiga delar för att smärtbedömningen ska fungera optimalt. Situationen är dock inte helt enkel för sjuksköterskan och smärtbedömning är en komplex del vid vårdandet av patienter i livets slutskede. LÄS MER