Sökning: "Nina Ngo"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Nina Ngo.

 1. 1. Hållbarhetsredovisning- För Vem? : centrala intressenters möjliga påverkan på icke-statliga företags hållbarhetsredovisning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Nina Andersson; Emma Börjesson; [2011]
  Nyckelord :hållbarhetsredovisning; intressenter; dialog; CSR; Corporate Social Responsibility;

  Sammanfattning : Companies today face more and more demands from society and stakeholders. It is no longer about just satisfying shareholders, sales and making a profit. Consumers are becoming more aware of products effects and the consequences it has on humans, our environment and the generation ahead of us. LÄS MER

 2. 2. Information som övertygar ungdomar : Framställning av en folder med syftet att locka ungdomar att söka jobb i Eskilstuna kommun

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Nina Ngo; [2011]
  Nyckelord :Information- och argumentationsstrategi; logos; pathos; ethos; tilltal; folder; Eskilstuna kommun; ungdomar;

  Sammanfattning : I denna rapport beskrivs arbetet med att ta fram en informationsfolder till Eskilstuna kommun som vänder sig till ungdomar. Syftet med informationsfoldern är att övertyga ungdomar om att Eskilstuna kommun är en attraktiv arbetsgivare och arbetsplats, då en stor del av kommunens anställda snart har gått i pension. LÄS MER