Sökning: "Normalårskorrigering"

Visar resultat 11 - 14 av 14 uppsatser innehållade ordet Normalårskorrigering.

 1. 11. Vinddataanalys för vindkraft Storfall : behandling och analys av mätdata från sodarmätning samt produktionsberäkning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Mattias Lundin; Karl-Oskar Voutilainen; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : De senaste åren har intresset för vindkraftsetableringar ökat i Västerbotten. Det finns generellt goda vindresurser samtidigt som det är glest befolkat. På uppdrag av Balticgruppen utreder Apoidea möjligheten att etablera en vindkraftspark med ca 20 vindkraftverk nordväst om Nordmaling. LÄS MER

 2. 12. Verifiering av beräknad energiprestanda för flerbostadshus byggda år 2007-2009

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Jonatan Haglund; Marcus Svedlund; [2012]
  Nyckelord :Energiberäkning; Energideklaration; Flerbostadshus; Normalårskorrigering; Specifik energianvändning; Uppföljning; Verifiering;

  Sammanfattning : The building industry consumes approximately 40 % of the total energy consumption in Sweden, where the using stage is dominating with 80 %. There is a lot of work in progress to reduce energy use in the building industry, and the demands from authorities regarding energy use increases. LÄS MER

 3. 13. Beräkning av värmeenergiförluster i flerbostadshus genom analys av den totala fjärrvärmeenergianvändningen :

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK; Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK

  Författare :Dennis Fredhav; Carl Andreas Briggert Sjöstrand; [2012]
  Nyckelord :Thermal Energy consumption in apartment buildings; Thermal Energy losses in apartment buildings; district heating energy consumption in apartment buildings; district heating; normal year correction of heating energy consumption; degree-day method; degree hours-method; specific energy consumption of buildings; the authorities requirements on indoor environment; Fjärrvärmeenergianvändningen i flerbostadshus; värmeenergiförluster i flerbostadshus; värmeenergiförbrukning i flerbostadshus; fjärrvärme; normalårskorrigering; graddagsmetod; gradtimmar; byggnaders specifika energiförbrukning; myndigheters krav på inomhusmiljö;

  Sammanfattning : This thesis has been carried out on behalf of IV Produkt AB and intends to set an average ratio of thermal energy losses in apartment buildings that were built during the 1960-1990. This shall be derived by analyzing the total district energy consumption that has been divided into three parts: heat energy losses (the actual heating requirements), the heating of domestic hot water and heating energy consumption for the controlled ventilation. LÄS MER

 4. 14. Uppskattning av vindklimat : – Implementering och utvärdering även metod för normalårskorrektion

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Irene Helmersson; [2010]
  Nyckelord :Normal year correction; season dependence; wind direction dependence; NCAR NCEP; Normalårskorrigering; NCAR NCEP; säsongsberoende; vindriktningsberoende;

  Sammanfattning : The expected technical lifetime for a wind turbine is 20-25 years (Wizelius, 2007). In the process of planning a wind farm on a site an estimation of the average wind speed and the energy yield is required from the site. LÄS MER