Sökning: "Offerfynd"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Offerfynd.

 1. 1. Är kämpagravarna på Gotland ett tecken på tidig statsbildning? : ett försök till tolkning av gravfynd, stengrundshus, stensträngar och fornborgar

  L2-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för kultur, energi och miljö

  Författare :Ola Nilsson; [2008]
  Nyckelord :Roman Iron Age; Gotland; Scandinavia; stone foundations; Romersk järnålder; Gotland; Skandinavien; stengrunder;

  Sammanfattning : Jag har gjort en jämförande studie mellan utvecklingen i Danmark och utvecklingen på Gotland under romersk järnålder. Som underlag har jag framförallt använt Lotte Hedeagers avhandling Danmarks jernalder – Mellem stamme og stat (Hedeager 1992) och Kerstin Cassels redovisning av det arkeologiska källmaterialet från Gotland i hennes avhandling Från grav till gård – romersk järnålder på Gotland (Cassel 1998). LÄS MER

 2. 2. Skäran i bäcken - En lösfyndsstudie om möjliga senneolitiska offerynd på ön Hven

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Arkeologi

  Författare :Paula Persson; [2007]
  Nyckelord :Votive offerings; the Late neolithic; stray finds; hoards; Hven; Offerfynd; Senneolitikum; lösfynd; depåfynd; Archaeology; Arkeologi; History and Archaeology;

  Sammanfattning : This paper examines the possibility of identifying votive offerings among a collection of stray finds in a Late neolithic material from one farm land on the island Hven.First, I identify the Late neolithic artefacts in a collection of stray finds and make a register as well as take photographes of the artefacts. LÄS MER