Sökning: "Olof Nordström"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Olof Nordström.

 1. 1. Methods to create compressive stress in high strength steel components

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Amir Abdin; Kaveh Feyzabi; Oskar Hellman; Henrietta Nordström; Dilman Rasa; Gustav Thaung Tolförs; Per-Olof Öqvist; [2018]
  Nyckelord :residual compressive stress; high strength steel; methods of inducing stress; analyzing stress;

  Sammanfattning : Residual compressive stresses can be used to increase the lifetime of parts under cyclic stress as they negate the applied tensile stresses that cause crack initiation and propagation in the material. The goal of this project was to investigate methods to induce stresses, their advantages and disadvantages as well as depth and magnitude of induced stresses, and also to find methods of analyzing the induced residual stresses. LÄS MER

 2. 2. "Varför kör du inte klassiker?" - Lärarstudenter samtalar om elevers läsmotivation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Olof Nordström; Olof Strandberg; [2017]
  Nyckelord :Elevinflytande; Elevintressen; Erfarenhetspedagogik; Klassrumsrelationer; Litteraturval; Läsmotivation; Self-determination theory;

  Sammanfattning : En del av svenskämnets kärna är litteratur och skönlitteraturen har därmed sin givna plats i svenskundervisningen i gymnasieskolan. Dock är inte gymnasieelevers motivation att läsa skönlitteratur på förhand given och lärare gör sitt bästa för att inspirera och motivera sina elever att läsa. LÄS MER

 3. 3. Hungerkravallerna i Sverige 1917 med fokus på Gävle

  L3-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Per Olof Nordström; [2013]
  Nyckelord :hungerkravallerna;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. BASEL III : En studie om baselregelverkets påverkan på den svenska banksektorn

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan i Jönköping/IHH, FöretagsekonomiIHH, Redovisning och finansiering; Högskolan i Jönköping/Högskolan i Jönköping/IHH, FöretagsekonomiIHH, Redovisning och finansiering

  Författare :Nour Reda; Johan Laryd; [2011]
  Nyckelord :Bailout; Moral Hazard; BNP; Economies of Scale; Företagsobligation; Hybridkapital; Kapitaltäckningsgrad; Operativ risk; Räntabilitet; stresstest; Tillsynsmyndighet;

  Sammanfattning : Titel: Basel III – En studie om baselregelverkets påverkan på den svenska banksektorn Nivå: D-nivå (30 Högskolepoäng) inom ämnet företagsekonomi Författare: Nour Reda 891029-xxxx, Johan Laryd 850131-xxxx Handledare: Per-Olof Bjuggren, Professor inom nationalekonomi; Economics, Finance and Statistics, Internationella Handelshögskolan.Louise Nordström, Doktorand inom nationalekonomi; Economics, Finance and Statistics, Internationella Handelshögskolan. LÄS MER

 5. 5. Anpassning av kontorslokal till olika verksamheters behov och arbetssätt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Olof Edelsvard; Olof Nordström; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER