Sökning: "Litteraturval"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet Litteraturval.

 1. 1. Lärares litteraturval i svenskämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kristofer Nilsson; Victoria Dahlström; [2019]
  Nyckelord :Litteraturval; Litteraturdidaktik; Svenskämnet;

  Sammanfattning : Examensarbetet har ämnat undersöka hur några lärare gör sina litteraturval i grundskolans senare år och vilka didaktiska utmaningar eller möjligheter som styr deras litteraturval i svenskämnet. Vi har kommit i kontakt med fyralärare och genomfört tre semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Uppfostrar vi en icke-läsande generation? : - en undersökning om förskollärares syn på högläsning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Saga Jonsson; Anna Sundin; [2019]
  Nyckelord :Högläsning; språkutveckling; förskola; scaffolding;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att ta reda på hur förskollärare resonerar kring högläsning och sin egen roll i sammanhanget ur ett didaktiskt perspektiv. Vi ville undersöka hur högläsning genomförs, vilket lärande som sker och vilka faktorer som beaktas i val av barnlitteratur. LÄS MER

 3. 3. Från Ondskan till Doktor Glas : En studie i hur lärare motiverar litteraturval och en undersökning i vilka böcker som använts i undervisningen på högstadie- och gymnasienivå under 2016-2017

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Pia Fält; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. En kompensatorisk litteraturundervisning? En intervjustudie om svensklärares legitimeringar av läsning och litteraturval för heterogena klassrum

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ida Karlsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I en globaliserad värld blir skolors klassrum allt mer heterogena, vilket även gällersvenskämnet. I ämnesplanen för svenska på gymnasiet beskrivs hur läsning kan leda tillförståelse av sig själv och andra samt öppna upp för nya perspektiv och tankesätt (Skolverket,2011/2017). LÄS MER

 5. 5. Litteraturval i klassrummet : Hur lärare ser på provocerande litteratur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Ingrid Marklund; Elvira Lindholm; [2018]
  Nyckelord :provocerande litteratur; moral; skönlitteratur; undervisning;

  Sammanfattning : This thesis examines how teachers resonate when they chose what literature to use in the classroom. The focus of the study is how the teachers relate to using literature that have the potential to provoke and cause strong emotional responses. The method used was interviews with six teachers, which were then processed using a thematic analysis. LÄS MER