Sökning: "läsupplevelse"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade ordet läsupplevelse.

 1. 1. Nya sätt att läsa - Innovation genom metoden Design Thinking : En utvärderande studie av läspodden från Zon 164

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Andreas Rehn; Viktor Wennström; [2020]
  Nyckelord :Young boys; library; interactive reading; participation; Design Thinking; enhanced reading experience; sound stimuli; light stimuli; unga killar; bibliotek; interaktiv läsning; delaktighet; Design Thinking; förhöjd läsupplevelse; ljudstimuli; ljusstimuli;

  Sammanfattning : Del 1 På uppdrag av Stockholms stads kulturförvaltning och Kista bibliotek har vi arbetat fram nya lösningar för att engagera unga killar i Kista i bibliotekets verksamhet. Målgruppen unga killar mellan 13-19 år valdes då denna grupp i stor utsträckning saknas på biblioteket idag. LÄS MER

 2. 2. Innovation genom metoden Design Thinking - Nya sätt att läsa : En utvärderande studie av Läspodden från ZON 164

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Viktor Wennström; Andreas Rehn; [2020]
  Nyckelord :Young boys; library; interactive reading; participation; design thinking; enhanced reading experience; sound stimuli; light stimuli; unga killar; bibliotek; interaktiv läsning; delaktighet; design thinking; förhöjd läsupplevelse; ljudstimuli; ljusstimuli;

  Sammanfattning : Del 1 På uppdrag av Stockholms stads kulturförvaltning och Kista bibliotek har vi arbetat fram nya lösningar för att engagera unga killar i Kista i bibliotekets verksamhet. Målgruppen unga killar mellan 13-19 år valdes då denna grupp i stor utsträckning saknas på biblioteket idag. LÄS MER

 3. 3. Att lösa eller att läsa? : En kvalitativ studie om svensklärares upplevelser av sambandet mellan skönlitterär läsning i skolan och goda läsupplevelser.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Elin Gustafsson; Hampus Dietrichsson; [2020]
  Nyckelord :Läsupplevelse; läsning; skönlitteratur; undervisning;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att, genom intervjuer med tre gymnasielärare i svenska, undersöka hur lärarna upplever sin undervisning och sambandet mellan skönlitterär läsning och goda läsupplevelser. Unga läser allt mindre skönlitteratur och skolan kan ses som ungas främsta arena för läsning av skönlitteratur. LÄS MER

 4. 4. Livet som läsare : En intervjustudie om nöjesläsning i relation till läsares liv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Agnes Holmberg; Lina Järnesund; [2020]
  Nyckelord :nöjesläsning; läsare; läsupplevelse; läsarundersökning; reader-response; läsutbyte; semistrukturerade intervjuer; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : This thesis investigates adult readers’ experiences of pleasure reading. The view of reading taken in this thesis is derived from reader-response theory. The theoretical framework consists of the idea that reading is a transaction between the reader and the text. LÄS MER

 5. 5. Att måla upp ett bedrägeri : En översättning från engelska till svenska om bedrägeriet som lurade nazisterna

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Tolk- och översättarinstitutet

  Författare :Saga Höglund; [2020]
  Nyckelord :Translation Science; popular science; non-fictional prose; polysystem theory; cultural references; Översättningsvetenskap; populärvetenskap; sakprosa; polysystemteori; kulturella referenser;

  Sammanfattning : Denna uppsats består av en längre översättning av förordet samt de tre första kapitlen ur den populärvetenskapliga boken The Forger’s Spell (2009) från engelska till svenska. Till det följer ett avsnitt med kommentarer på översättningsproblem som uppstod under processen. LÄS MER