Sökning: "innovationsstrategi"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet innovationsstrategi.

 1. 1. The Role of Collaboration in Sustainable Innovation : A Case Study of a European R&D Consortium within the Area of Smart Paper-based Electronics

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Janne Kaukojärvi; [2018]
  Nyckelord :Open innovation; Networks; Sustainability-oriented innovation; Radical innovation; Public funding; Collaborative capabilities; Öppen innovation; Nätverk; Hållbarhetsinriktad innovation; Radikal innovation; Offentlig finansiering; Samverkansförmågor;

  Sammanfattning : For the past decades, sustainability enhancement has become a necessity for ensuring a brighter future for the coming generations. Promoting technologybased innovation is seen as the main path for reaching the ambitious sustainable development goals. LÄS MER

 2. 2. Using metrics to define, monitor and plan innovation capabilities

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Carl Banér; Ted Tigerschiöld Tigerschiöld; [2018]
  Nyckelord :innovation management; innovation capability; innovation measurement; innovation  metrics; innovation management; innovationsförmåga; innovationsmätning; mätetal för  innovation;

  Sammanfattning : Measuring innovation as a strategic objective allows companies to gauge their performance and  stay competitive. This study examines how the introduction of a metrics-oriented governance  tool can be used to strengthen the innovation performance in an industrial setting. LÄS MER

 3. 3. Synthetic Innovation and Hidden Problems: Qualitative Insights on Open Innovation for Hidden Problems in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Fabian Assarsson; [2018]
  Nyckelord :Innovation Theory; Open Innovation; Synthetic Innovation; Innovation Strategy; Strategy; Management; Innovationsteori; Öppen Innovation; Syntetisk Innovation; Innovationsstrategi; strategi; Management;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med denna uppsats är att analysera hur svenska organisationer arbetar med öppen innovation, i vilka former de gör det och vilken typ av innovationer de producerar. Uppsatsen definierar även uttryckligen begreppet "dolda problem" inom organisationer och kopplar sedan det till innovationsteori. LÄS MER

 4. 4. Implementing Innovation Partnerships : Influencing factors and their consequences

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Amanda Fagerström; Emma Grundén; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Innovation har visat sig vara nödvändigt för ett företags överlevnad. I dagens samhälle sker utvecklingen snabbare än någonsin tidigare vilket har lett till att många företag undersöker nya sätt att innovera. De senare åren har många företag ingått innovationspartnerskap för att stärka sitt innovationsarbete. LÄS MER

 5. 5. Innovation genom kommunikation : Hur svenska storbanker kan använda sociala medier för att stimulera öppna innovationsprocesser

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Caroline Perneryd; Hanna Peterson; [2017]
  Nyckelord :Innovation; open innovation; social media; customer interaction; banks; Innovation; öppen innovation; sociala medier; kundinteraktion; banker;

  Sammanfattning : Bakgrund: I takt med ökad digitalisering uppkommer nya marknadsmöjligheter för finansiella aktörer. Svenska storbanker förväntas förlora stora delar av sin vinst till nystartade digitala bolag på den finansiella marknaden. En viktig aspekt i den digitala utvecklingen är innovation. LÄS MER