Sökning: "Olov Persson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Olov Persson.

  1. 1. Examensarbete - Blockflöjt : examenskonsert: ”Och sen kom blockflöjten – Saliga äro de flöjtspelande, ty de skola besitta jorden” & Stilanalys: ”Olof Jönsson - spel på Härjedalspipa”.

    Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för folkmusik

    Författare :Kim Persson; [2015]
    Nyckelord :Blockflöjt; härjedalspipa; folkflöjt; spaltflöjt; folkmusik; Olov Jönsson;

    Sammanfattning : .... LÄS MER