Sökning: "Parallax scrolling"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Parallax scrolling.

 1. 1. Parallax Scrolling in a hedonic context : Does it influence the reader’s experience?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Cajsa-Stina Ilbratt; [2021]
  Nyckelord :Parallax Scrolling; Storytelling; User Experience; 3D; Hedonic; Immersive.;

  Sammanfattning : This study examines to which extent parallax scrolling can influence the immersive experience in a hedonic context. Parallax scrolling is a technique that creates an illusion of depth which occurs when several layers of graphics move at different speeds. LÄS MER

 2. 2. Att levandegöra ett museum : med hjälp av medieteknik

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :LINDA WANNERÖ AVRAMIDOU; MARIA RENNEMARK; [2017]
  Nyckelord :living museum mediatechnology; levande museum barn medieteknik;

  Sammanfattning : I detta kandidatarbete undersöker vi hur man med medieteknik kan levandegöra och väcka liv i ett museum där utvecklingen idag nästintill står still. Barn och ungdomar har en bristfällig interaktion med museet idag och därför blev vår utmaning att se till hur vi, med deras hjälp, kan väcka deras intresse och med medietekniken som verktyg knyta nya och starkare relationer däremellan. LÄS MER

 3. 3. Animations Effect on Reading Comprehension in Web-based User Interfaces

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Sanna Nordahl; [2016]
  Nyckelord :User Study; A B testing; Web Design; Animations; Animated Slideshows; Background Video; Parallax Scrolling; Attention; Reading Comprehension;

  Sammanfattning : When it comes to web-based user interfaces and web design, one of today’s trends is to use informative and storytelling animations. They can be used as tools for communication, simplifying the interaction, or guiding the user’s attention. LÄS MER

 4. 4. Parallax Scrolling : To scroll or not to scroll

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Dennis Ku; [2015]
  Nyckelord :parallax scrolling; vertical scrolling; scrolling; parallax effect; context; web design;

  Sammanfattning : With the introduction of new technologies for the web like HTML5 and CSS3, new possibilities have emerged. An example of such is parallax scrolling which is based on the ‘parallax effect’. The parallax effect is the illusion of depth which is created by moving multiple layers in different speeds. This effect is commonly used in e. LÄS MER

 5. 5. DRAWN TO LIFE: Exploring real-time manipulation of the digitally represented surface in comics on smartphones and tablets

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Mikael Ericsson Duffy; [2013]
  Nyckelord :Parallax scrolling; Tablets; Smartphones; Distribution; DRM; Interaction design; Service design; Eye-tracking; Sensors; Gyroscope; Accelerometer; Comics; Graphic novels; Manga; Layers; Animation; 2D; 3D; HCI; Infinite canvas; Mobile devices; User experience; UX; Touchscreen;

  Sammanfattning : This research thesis is an exploration into what possibilities lie beyond the representation of analog material when it transcends into the digital realm. Specifically, how printed comics can be altered in realtime by creator- allowed user interaction, when adapted for presentation within the digital sphere of mobile smartphones and computer tablets. LÄS MER