Sökning: "Touchscreen"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet Touchscreen.

 1. 1. Statistical Analysis and Evaluation of the 6DOF-utilization of a Handheld Augmented Reality Museum Application

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Danilo Mataruga; [2019]
  Nyckelord :Augmented reality; user study; museum; school; handheld; statistical analysis;

  Sammanfattning : This study explored the relatively new field of public mobile handheld AR and how the touchscreen-based input of smartphones affects the way users aged 10-12 interact with the 6DOF (6 degrees of freedom) that AR provides. Two experiments were performed, one in a public museum setting and one in a private school setting. LÄS MER

 2. 2. Evaluating Compromising Emanations in Touchscreens

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Informationskodning

  Författare :Joakim Lidstedt; [2019]
  Nyckelord :Compromising emanations; Tempest; Touchscreen; Van Eck phreaking; Conducted emanations; Radiated emanations; Information Security; IT Security; Röjande signaler; Pekskärm; Informationssäkerhet; IT-Säkerhet;

  Sammanfattning : In a short time touchscreens has become one of the most used methods for input to smartphones and other machines such as cash registers, card terminals and ATMs. While the technology change was quick it introduces the possibility of new security holes. Compromising emanations is a possible security hole in almost all electronic equipment. LÄS MER

 3. 3. Room management system : Integrating Raspberry Pi with Graph API

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :Parnia Parsa; Björn Hedlund; [2019]
  Nyckelord :Graph API; Microsoft Outlook; Microsoft Exchange; Raspberry Pi; REST; Integration; Authentication; Authorization; User Interface; Python; Internet of Things; Raspbian; Django; Websockets; Booking system; Room managment;

  Sammanfattning : The increase in connectivity and use of “smart” devices offers companies new possibilities to improve their efficiency by using digitalization. For example, booking of meeting rooms have gone from using a paper calendar to electronic booking. LÄS MER

 4. 4. Detektering och analys av röjande signaler från pekskärmar

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Informationskodning

  Författare :Hakan Celik; [2019]
  Nyckelord :röjande signaler; smarttelefon; pekskärm;

  Sammanfattning : This work is about TEMPEST (Transient Electro-Magnetic Pulse Emanation Standard) which is a term for describing the gathering of secret information that leak from a system. The specific observed system is the touchscreen of a smartphone. LÄS MER

 5. 5. En digital träningstavla för postoperativ vård

  Kandidat-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem; KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Arvid Nilsson; Joakim Stoor; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Postoperativ motion påskyndar läkeprocessen och därför uppmuntras patienter på Tema Cancer, Urologen, på Karolinska Universitetssjukhuset (KS) att motionera med hjälp av dagliga mål. För att följa upp träningen används en whiteboard som visar mål och framsteg, men verktygets otymplighet gör att de önskar en mer flexibel digital lösning. LÄS MER