Sökning: "Anna Östlund"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Anna Östlund.

 1. 1. Skapar elever betydelse genom grammatik? : Elevtextanalyser av nominalfraser och konnektiver

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna-Klara Berggren; Frida Östlund; [2019]
  Nyckelord :elevtexter; grammatiska aspekter; funktionell grammatik; konnektiver; nominalfraser;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka förekomsten, användandet och funktionen av utbyggda nominalfraser och konnektiver i elevtexter skrivna under nationella proven för årskurs 3. Då nationella provet inte testar elevernas hela skrivförmåga, har vi valt att undersöka två grammatiska aspekter vilka inte omfattas av det interpunktion- och stavningskrav som eleverna bedöms i. LÄS MER

 2. 2. En litteraturstudie om patienters upplevelser av att vara bärare av MRSA

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Rebecca Lundgren; Anna Östlund; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Experiencing Rooms : - tale of two pathos(es)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur; KTH/Arkitektur

  Författare :Anna-Vera Solala Arvidsson; Hanna-Thea Björö; [2018]
  Nyckelord :perception; interpretation; rooms; experiences; feelings; methods; fundamental research; process; two; atmosphere; film; tolkning; varseblivning; rum; upplevelser; känslor; metoder; grundforskning; process; två; atmosfär; film;

  Sammanfattning : Experiences, narratives and architecture are seemingly connected; therefor this thesis project attempts to explore the transformation of emotions and impressions from an ‘artwork’ into architectural components and sequences of spaces. Our “artwork” and generator for this thesis has been the film The Square by Ruben Östlund. LÄS MER

 4. 4. En studie i hur svenska lärare förhåller sig till uppgifter som behandlar generaliserad aritmetik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna-Klara Berggren; Frida Östlund; [2018]
  Nyckelord :Generaliserad aritmetik; tidig algebra; strukturellt tänkande; algebraiskt tänkande; formell algebra;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att öka kunskapen om hur svenska lärare förhåller sig till uppgifter som behandlar generaliserad aritmetik. Generaliserad aritmetik handlar om att upptäcka och generalisera underliggande matematiska strukturer i tal och räkneoperationer. LÄS MER

 5. 5. Vad säger cylindern? : Om utformningen av en vandringsutställning.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Anna Östlund; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet är en studie i hur en vandringsutställning på gallerior och köpcentrum kan utformas. Utställningen ska tillfälligt fylla tomma ytor i gallerior och köpcentrum. Målsättningen har varit att det ska bidra till en mer attraktiv och aktiv miljö. LÄS MER