Sökning: "Permanent fire load"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Permanent fire load.

 1. 1. Permanent Fire Load of the Building Envelope

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Gizelle Danine Pondevida Jamero; [2023]
  Nyckelord :Permanent fire load; temporary fire load; fire load; building envelope; insulation; building content; upholstered furniture; heat of combustion; MCC; bomb calorimeter; cone calorimeter; room corner test.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Fire load, the total thermal energy released by the combustion of a material, is an essential part of determining a building’s fire performance and the associated fire protection strategies. Elements in a structure are typically categorized into two types of fire loads: permanent and temporary. LÄS MER

 2. 2. Brandbelastning i träbyggnader : Jämförande beräkning och kartläggning om hur branschen hanterar permanet brandbelastning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Kajsa Eriksson; Löfgren Jenny; [2020]
  Nyckelord :Fire load; Permanent fire load; charing; tall wood building; Boverket; fire; delamintion; combustible structure; Brandbelastning; Permanent brandbelastning; förkolningshastighet; flervåningshus i trä; Boverket; delaminering; brännbar stomme;

  Sammanfattning : Wood is a renewable material, it is strong in relation to its weight, climate smart but also combustible. Owing to its many advantages and the easy access in Sweden, wood is motivated as a topical building material. However, the aspects related to the combustible nature need to be considered in the design of buildings with a wooden frame. LÄS MER

 3. 3. Utredning av brandbelastning och produktkategoriers förbränningsvärme : En studie av Clas Ohlson DC, Insjön, Dalarna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Tim Hedlund; Josefin Höglund; [2019]
  Nyckelord :Brandbelastning; Brandenergi; Förbränningsvärme; Lagerbyggnad; Lager;

  Sammanfattning : Den stora efterfrågan på större lagerytor har blivit mer påtaglig de senaste åren bland företag runt om i världen. Detta har skapat en trend där lagerbyggnader ständigt byggs större och högre. LÄS MER