Sökning: "Peter Henningsson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Peter Henningsson.

 1. 1. A framework for modeling the liquidity and interest rate risk of demand deposits

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Peter Henningsson; Christina Skoglund; [2016]
  Nyckelord :Non-maturing liabilities; Liquidity risk; Interest rate risk; Vasicek short rate model; Deposit volume modeling; Deposit rate modeling; Valuation of demand deposits;

  Sammanfattning : The objective of this report is to carry out a pre-study and develop a framework for how the liquidity and interest rate risk of a bank's demand deposits can be modeled. This is done by first calibrating a Vasicek short rate model and then deriving models for the bank's deposit volume and deposit rate using multiple regression. LÄS MER

 2. 2. Multifaktormodeller på den svenska marknaden - En studie av OMX Stockholm mellan 1996 och 2014

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/NationalekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/NationalekonomiFilosofiska fakulteten

  Författare :Peter Hammarfrid; Tom Henningsson; [2015]
  Nyckelord :Asset pricing model; Fama and French; Five Factor Model; Q-factor model; Anomalies; Multifaktormodell; Fama och French; Fem-faktormodellen; Q-faktormodellen; Anomali;

  Sammanfattning : Bakgrund:CAPM räcker i flera tillfällen inte till för att estimera framtida avkastning. Vissa av prisavvikelsernafrån CAPM är väldokumenterade och har bestått över tid, vilket har lett till uppkomsten avkorrigerande faktorer. En modell som använder sig av två sådana korrigerande faktorer är Fama ochFrenchs tre-faktormodell. LÄS MER

 3. 3. Networked Control of Unmanned Air Vehicles

  Kandidat-uppsats, KTH/Fysik; KTH/Fysik

  Författare :Daniel Risberg; Peter Henningsson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : It is not just our phones that are getting smarter, it is the buildings as well. Connecting multiple sensors in a house to a main control unit allows this smart building to control things that a human normally would have to. LÄS MER

 4. 4. Networked control of unmanned air vehicles

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES); KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES)

  Författare :Daniel Risberg; Peter Henningsson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Revisionsbyråers, lärosätets respektive studenters attityder till ekonomutbildningen

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Stefan Johansson; Peter Henningsson; Sofia Mancevska; [2008]
  Nyckelord :attityder; revisionsbyråer; lärosäte; studenter; ekonomutbildning; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka och analysera revisionsbyråer, lärosätets respektive studenters attityder till ekonomutbildningen samt ange tänkbara förslag till förbättringar. Vi har genomfört fallstudier på revisionsbyråer, lärosätet och studenter. LÄS MER