Sökning: "ungdomar historia"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden ungdomar historia.

 1. 1. Hur lärare kan motivera elever för att lära historia

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Mhmoud Mhmoud; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Det fanns väldigt lite studier som handlade om motivation och hur lärare motiverar elever att lära sig historia. Jag genomförde därför min studie genom att intervjua historielärare, för att få insikt i vilka pedagogiska metoder de använder för att motivera sina elever. LÄS MER

 2. 2. ”Sådana tankar har du väl aldrig?” : Hur genusnormer och sexualitetsnormer kommunicerades inom vänskapsrelationer kring sekelskiftet 1900

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Isabella Erkki; [2022]
  Nyckelord :Gender; letters; history; 1880-1920; young people; male; female; Genus; brev; historia; 1880-1920; ungdomar; manlig; kvinnlig;

  Sammanfattning : The Swedish curriculum regarding upper secondary education defines that in 2022, “sexuality, consent and relationships”, will have a greater impact in the curriculum and in the education than earlier. It is the school’s responsibility that each student gather knowledge within this subject. LÄS MER

 3. 3. UNGDOMAR INOM SÄRSKILDA UNGDOMSHEM En systematisk forskningsöversikt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Elma Dzanic; [2021-03-08]
  Nyckelord :Statens institutionsstyrelse; inlåst; Särskilda ungdomshem; tvångsvård; LVU; LSU; Ungdomar;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om utsatta ungdomar i samhället som befinner sig inom statens vård, närmare bestämt Statens institutionsstyrelse (SiS) på grund av ett LVU (lagen om vård av unga) eller LSU (lagen om sluten ungdomsvård). Uppsatsens syfte är att kartlägga forskningsfältet ungdomar inom särskilda ungdomshem, med hjälp av tre frågor; vilka teman är återkommande inom forskning om ungdomar inom särskilda ungdomshem, vems röster görs hörda i forskningen samt vilka mönster gällande genus som återfinns. LÄS MER

 4. 4. Behandling av anorexia nervosa : En kvalitativ studie av professionellas arbete med ungdomar som har ätstörningen anorexia nervosa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Amanda Holmgren; Mimmi Bylander; [2021]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; Ätstörningar; Professionella; Ungdomar;

  Sammanfattning : Ätstörningen anorexia nervosa är ett samhällsproblem som har sin historia långt bak i tiden. Trots det finns det inte särskilt mycket forskning om de som har sjukdomen eller om de som arbetar med det. LÄS MER

 5. 5. Är HBTQ+ historia närvarande i historieundervisningen? : En kvalitativ intervjustudie med verksamma grundlärare åk 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Josefin Modin; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med detta självständiga arbete är att undersöka om och i så fall hur Skolverkets formuleringar om värdegrund och skolans uppdrag tillämpas i svenska läromedel och i undervisningen i historia på mellanstadiet. Detta genom att göra intervjustudier med verksamma lärare för att undersöka närvaron av HBTQ+ historia i undervisningen. LÄS MER