Sökning: "Peter Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 100 uppsatser innehållade orden Peter Nilsson.

 1. 1. Manipulerar riskkapitalisterna? - En studie om redovisningsmanipulation vid börsintroduktioner i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christian Lüning; Fredrik Östlind; Gustav Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract Title: Manipulerar riskkapitalisterna? - En studie om redovisningsmanipulation vid börsintroduktioner i Sverige Seminar date: 17 January 2019 Course: FEKH69, Bachelor’s Degree Project in Accounting Undergraduate Level, Business Administration Undergraduate Level, 15 University Credits Points Authors: Christian Lüning, Fredrik Östlind, Gustav Nilsson Advisor: Peter W Jönsson Key words: Earning management, Initial Public Offering (IPO), Private equity/Venture capital, Arbitrary accruals, Non-PE backed companies Purpose: The purpose of the study is to examine if private equity-backed companies that lists on the stock exchange uses earning management to a higher degree than companies with different ownership. Methodology: Financial data is retrieved from Bloomberg Terminal. LÄS MER

 2. 2. Förädling av vildsvinskött genom torkning

  M1-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master); Lunds universitet/Livsmedelteknisk högskoleutbildning - YTH

  Författare :Alexandra Hicks; Peter Nilsson; [2019]
  Nyckelord :vildsvin; torkning av kött; proteindenaturering; muskelfibrer; vätskehållande förmåga; köttextur; diffusion; saltning av kött; livsmedelsteknik; food engineering; Agriculture and Food Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Tanken med examensarbetet var att skapa grund för en framtida torkad produkt baserad på vildsvin. Vildsvin är idag en outnyttjad klimatsmart resurs som det finns gott om i våra skogar. Idén med att göra en produkt av vildsvinskött kom under vårterminen i kursen produktutveckling, som ingår i utbildningen Livsmedelsteknisk. LÄS MER

 3. 3. Mobilanvändares uppfattning om säkerheten och användbarheten med lösenord kontra fingeravtryck för autentisering

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Peter Karlsson; Adam Nilsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Alien Octopodes: Öyvind Fahlström's Du gamla, Du fria, and the Institutional Practice of Swedish Experimental Feature Films

  Master-uppsats, Lunds universitet/Filmvetenskap

  Författare :Oskar Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Öyvind Fahlström; Du gamla; Du fria; Provocation; Peter Kylberg; JAG; Michael Meschke; Skärseld; Rune Hagberg; …och efter skymning kommer mörker; Carl Gyllenberg; Som i drömmar; Peter Weiss; Hägringen; The Swedish Film Institute; avant-garde film; experimental film; Swedish experimental features; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : The aim of this master’s thesis is to investigate the discursive networks and production contexts of the rare and insular phenomena of Swedish experimental features. As a point of departure, the tentative and limited filmography of Swedish artist Öyvind Fahlström is expanded upon, as the thesis present a unique case study on his first and only feature film Du gamla, Du fria (“Provocation”, 1972). LÄS MER

 5. 5. Ekonomiska konsekvenser av att kapitalisera operationell leasing

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Nilsson; Enver Shehi; Dennis Zotterman; [2018]
  Nyckelord :Leasing; IFRS 16 leasingavtal; konstruktiva kapitaliseringsmodellen; kapitalisering av leasing; ekonomiska konsekvenser.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Ekonomiska konsekvenser av att kapitalisera operationell leasing Seminariedatum: 2018-01-11 Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 HP Författare: Dennis Zotterman, Enver Shehi och Marcus Nilsson Handledare: Peter W. Jönsson Fem nyckelord: Leasing, IFRS 16 leasingavtal, konstruktiva kapitaliseringsmodellen, kapitalisering av leasing, ekonomiska konsekvenser. LÄS MER