Sökning: "Peter Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade orden Peter Nilsson.

 1. 1. Manipulerar riskkapitalisterna? - En studie om redovisningsmanipulation vid börsintroduktioner i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christian Lüning; Fredrik Östlind; Gustav Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract Title: Manipulerar riskkapitalisterna? - En studie om redovisningsmanipulation vid börsintroduktioner i Sverige Seminar date: 17 January 2019 Course: FEKH69, Bachelor’s Degree Project in Accounting Undergraduate Level, Business Administration Undergraduate Level, 15 University Credits Points Authors: Christian Lüning, Fredrik Östlind, Gustav Nilsson Advisor: Peter W Jönsson Key words: Earning management, Initial Public Offering (IPO), Private equity/Venture capital, Arbitrary accruals, Non-PE backed companies Purpose: The purpose of the study is to examine if private equity-backed companies that lists on the stock exchange uses earning management to a higher degree than companies with different ownership. Methodology: Financial data is retrieved from Bloomberg Terminal. LÄS MER

 2. 2. Förädling av vildsvinskött genom torkning

  M1-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master); Lunds universitet/Livsmedelteknisk högskoleutbildning - YTH

  Författare :Alexandra Hicks; Peter Nilsson; [2019]
  Nyckelord :vildsvin; torkning av kött; proteindenaturering; muskelfibrer; vätskehållande förmåga; köttextur; diffusion; saltning av kött; livsmedelsteknik; food engineering; Agriculture and Food Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Tanken med examensarbetet var att skapa grund för en framtida torkad produkt baserad på vildsvin. Vildsvin är idag en outnyttjad klimatsmart resurs som det finns gott om i våra skogar. Idén med att göra en produkt av vildsvinskött kom under vårterminen i kursen produktutveckling, som ingår i utbildningen Livsmedelsteknisk. LÄS MER

 3. 3. Mobilanvändares uppfattning om säkerheten och användbarheten med lösenord kontra fingeravtryck för autentisering

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Peter Karlsson; Adam Nilsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Ekonomiska konsekvenser av att kapitalisera operationell leasing

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Nilsson; Enver Shehi; Dennis Zotterman; [2018]
  Nyckelord :Leasing; IFRS 16 leasingavtal; konstruktiva kapitaliseringsmodellen; kapitalisering av leasing; ekonomiska konsekvenser.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Ekonomiska konsekvenser av att kapitalisera operationell leasing Seminariedatum: 2018-01-11 Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 HP Författare: Dennis Zotterman, Enver Shehi och Marcus Nilsson Handledare: Peter W. Jönsson Fem nyckelord: Leasing, IFRS 16 leasingavtal, konstruktiva kapitaliseringsmodellen, kapitalisering av leasing, ekonomiska konsekvenser. LÄS MER

 5. 5. Machine Vision Inspection of the Lapping Process in the Production of Mass Impregnated High Voltage Cables

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Jim Nilsson; Peter Valtersson; [2018]
  Nyckelord :Computer Vision; Edge Extraction; Industrial Metrology; Projection Profile; Peak Detection;

  Sammanfattning : Background. Mass impregnated high voltage cables are used in, for example, submarine electric power transmission. One of the production steps of such cables is the lapping process in which several hundred layers of special purpose paper are wrapped around the conductor of the cable. LÄS MER