Sökning: "Pierre Åkerblom"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Pierre Åkerblom.

  1. 1. Vad ska du bli när du blir stor? : Vilka faktorer påverkar gymnasievalet?

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

    Författare :Helen Beckman Pontén; Emma Åkerblom; [2012]
    Nyckelord :Upper secondary school choice; factors; social background; capital; habitus; Bourdieu; Gymnasieval; faktorer; social bakgrund; kapital; habitus; Bourdieu;

    Sammanfattning : Huvudsyftet med denna studie är att kartlägga vilka faktorer som påverkar i gymnasievalet. Frågeställningar som belyses är vilka faktorer som påverkar eleverna och vilka personer som är betydelsefulla. I studien diskuteras också skillnader mellan olika grupper som exempelvis kön. LÄS MER