Sökning: "Real Access Real Impact Framework"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Real Access Real Impact Framework.

 1. 1. Assessment of window systems considering solar and thermal performance

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Energi och byggnadsdesign

  Författare :Evangelos Marios Liaros; Frank Gergaud; [2018]
  Nyckelord :window systems; solar energy; thermal transmittance; dynamic thermal modelling tools; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The solar and thermal performance of window is subject to a wide range of parameters. To simulate the energy performance is therefore difficult, and limitations might occur depending on the complexity of each case. LÄS MER

 2. 2. 24 kap. 9 a § RB - Ett slag i luften eller en bestämmelse som förutspås förändra allt?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sara Carlsson; [2016]
  Nyckelord :EU-rätt; europarätt; straffrätt; EU-law; straffprocessrätt; right to insight; insynsrätt; direktivet om rätten till information; the Directive on right to information; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/13/EU om rätten till information vid straffrättsliga förfaranden utgör en del i en färdplan inom EU att förstärka rättighetsskyddet för misstänkta personer i brottmålsförfaranden. Artikel 7.1 i direktivet införlivades med svensk rätt den 1 juni 2014 genom införandet av 24 kap. LÄS MER

 3. 3. eHealth development in Sweden : A  study  of  prominent  aspects  and  benefits  from  a  multi-userperspective

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management

  Författare :LUDVIG JAKOBSSON; JONATHAN SOBIN; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The  European  health  care  is  facing  challenges  with  an  increasing  ageing  population, with a higher frequency of chronic diseases, which have resulted in rising health care costs. Meanwhile, the trend shows how patients and citizens are becoming more active in their personal health care, with the number of existing doctors and nurses subsiding furthermore entailing problems. LÄS MER

 4. 4. eHealth development in Sweden : A study of prominent aspects and benefits from a multi-user perspective

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Jonathan Sobin; Ludvig Jakobsson; [2014]
  Nyckelord :eHealth; e-health; business model; business modeling; Business Model Canvas; BMC; Electronic Health Record; EHR; ICT; eHälsa; e-hälsa; affärsmodell; verksamhetsmodulering; Business Model Canvas; BMC; elektronisk patientjournal; EHR; ICT;

  Sammanfattning : The European health care is facing challenges with an increasing ageing population, with a higher frequency of chronic diseases, which have resulted in rising health care costs. Meanwhile, the trend shows how patients and citizens are becoming more active in their personal health care, with the number of existing doctors and nurses subsiding furthermore entailing problems. LÄS MER

 5. 5. Performance comparison of multihoming and mobility protocols in IPv6 heterogeneous network environment

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för datavetenskap och kommunikation; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för datavetenskap och kommunikation

  Författare :Charles Mugga; Dong Sun; [2013]
  Nyckelord :Multihoming; Mobility; OMNeT ; Simulation; IPv6;

  Sammanfattning : Multihoming and mobility protocols enable computing devices to stay always best connected (ABC) to the Internet in the heterogeneous wireless environment. The ABC concept affords users the ability to choose the best available access networks and devices that best suit their needs, at any given point in time. LÄS MER