Sökning: "Rebecca Noppa"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rebecca Noppa.

  1. 1. Kvinnors upplevelser av att ha genomgått könsstympning : En litteraturstudie

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

    Författare :Maria Larsson; Rebecca Noppa; [2020]
    Nyckelord :Kvinnlig könsstympning; litteraturstudie; kvalitativ innehållsanalys; upplevelser; omvårdnad;

    Sammanfattning : Kvinnlig könsstympning är en kulturell tradition som utövas i mestadels Afrika, men också i Mellanöstern och Asien. Omkring 200 miljoner kvinnor beräknas idag vara könsstympade och cirka 3 miljoner beräknas vara i risk för att utsättas för ingreppet årligen. LÄS MER