Sökning: "Rekommendationssystem"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade ordet Rekommendationssystem.

 1. 1. Påverkan av betygsatta produkter I rekommendationssystem: En empirisk studie om ökad medvetenhet vid bedömning av systemets trovärdighet

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Julia Nyberg; Madeleine Ridderstråle; [2021-11-26]
  Nyckelord :Rekommendationssystem; rating bias; påverkan; trovärdighet;

  Sammanfattning : Recommendation systems provide consumers with products of interest and they areeffective tools since users save both time and energy. The systems may also containbias. Bias influences how users think and the decisions that are made. One of manybiases that might occur in recommendation systems can be defined as rating bias. LÄS MER

 2. 2. Prediction Accuracy And Autonomy : Assessing how recommender systems objectives can align with user autonomy

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Anton Angwald; Kalle Areschoug; [2021-11-24]
  Nyckelord :recommender systems; autonomy; design ethics; user studies; YouTube; evaluation metrics; intention-behaviour gap;

  Sammanfattning : IT-industrin har kritiserats för att utforma applikationer som underminerarindividers autonomi. Speciellt rekommendationssystem har identifierats somproblematiska eftersom de kan utöva oönskad kontroll över människors liv. LÄS MER

 3. 3. Behavior reflects preference : Mitigating the user cold-start in recommender systems with user telemetry data

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sebastian Mueller; [2021]
  Nyckelord :Machine learning; recommender system; cold-start; mobile application; user telemetry; Maskininlärning; rekommendationssystem; kallstart; mobilapplikation; användartelemetri;

  Sammanfattning : Recommender Systems are information filtering systems that aim to predict a user’s preference for an item. A central challenge when building a Recommender System is the user cold-start, the integration of new users into the recommendation process. LÄS MER

 4. 4. Flight Sorting Algorithm Based on Users’ Behaviour

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Qingyan Ben; [2021]
  Nyckelord :Ranking systems; recommendation systems; machine learning; deep learning; data balance; Rankningssystem; rekommendationssystem; maskininlärning; djupinlärning; databalans;

  Sammanfattning : The model predicts the best flight order and recommend best flight to users. The thesis could be divided into the following three parts: Feature choosing, data-preprocessing, and various algorithms experiment. LÄS MER

 5. 5. Text Content Features for Hybrid Recommendations : Pre-trained Language Models for Better Recommendations

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Mariya Lazarova; [2021]
  Nyckelord :Recommendation Systems; Natural Language Processing; Pre-trained language models; BERT; Two-tower networks; Rekommendationssystem; Naturlig språkbehandling; Förtränande språkmodeller; BERT; Två-tornnätverk.;

  Sammanfattning : Nowadays, with the ever growing availability of options in many areas of our lives, it is crucial to have good ways to navigate your choices. This is why recommendation engines’ role is growing more important. Recommenders are often based on user-item interaction. LÄS MER