Sökning: "Relational database"

Visar resultat 1 - 5 av 143 uppsatser innehållade orden Relational database.

 1. 1. Response time analysis on indexing inrelational databases and their impact

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Martin Borg; Sam Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Database index; MariaDB; PostgreSQL; response time;

  Sammanfattning : This is a bachelor thesis concerning the response time and CPU effects of indexing in relational databases. Analyzing two popular databases, PostgreSQL and MariaDB with a real-world database structure using randomized entries. The experiment was conducted over Docker and its command-line interface without cached values to ensure fair outcomes. LÄS MER

 2. 2. Benchmarking and comparison of a relational and a graph database in a CMDB context

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Rasmus Berggren; Dennis Londögård; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Databasoptimering för användning med Power BI : Hur indexering och kompression kan förbättra prestanda vid datahämtning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Datavetenskap

  Författare :Anton Lundström; [2020]
  Nyckelord :Power BI; Index; Compression; Relational Databases; Microsoft SQL Server; Power BI; Index; Kompression; Relationsdatabaser; Microsoft SQL Server;

  Sammanfattning : I mätrummet på Sandvik Coromant finns en lösning för att visualisera maskinhälsa, mäthistorik och servicetider för olika mätinstrument. Lösningen för datavisualiseringen nyttjar verktyget Power BI och är kopplad till Excelfiler. När data väl hämtats in görs en rad modifieringar på tabellerna för att få fram visualiserbar data. LÄS MER

 4. 4. Computer-Aided Optically Scanned Document Information Extraction System

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Zhijie Mei; [2020]
  Nyckelord :information extraction system; image enhancement; image classification; template matching;

  Sammanfattning : This paper introduced a Computer-Aided Optically Scanned Document Information Extraction System. It could extract information including invoice No., issued date, buyer, etc., from the optically scanned document to meet the demand of customs declaration companies. LÄS MER

 5. 5. Identifying Related Clinical Trials by Using Graph Database and Clustering

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Razan Ghzouli; [2019-10-04]
  Nyckelord :clinical trials; clustering method;

  Sammanfattning : In this work we investigate two methods to nd similar clinical trials; creating a graph database to migrate clinical trials meta-data from relational database, and clustering clinical trials. We succeeded in identifying similar groups of clinical trials using the clustering method. LÄS MER