Sökning: "Relational database"

Visar resultat 1 - 5 av 135 uppsatser innehållade orden Relational database.

 1. 1. Serversvarstider för lättviktiga MVC-ramverk vid hämtning och visning av data från en relationsdatabas

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Linus Räisänen; [2019]
  Nyckelord :Lättviktigt; MVC; Ramverk; Svarstid; CodeIgniter; CakePHP;

  Sammanfattning : Svarstider är något som har en stor betydelse och påverkar användare av webbapplikationer. Ramverk baserade på MVC används vanligen vid webbutveckling på grund av att de löser olika problem som återanvändning av kod och underlättar utvecklingen. LÄS MER

 2. 2. Automated Testing of Database Schema Migrations

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Peter Jonsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Modern applications use databases, and the majority of them are relational databases, which use schemas to impose data integrity constraints. As applications change, so do their databases. Database schemas are changed using migrations. LÄS MER

 3. 3. Jämförelse av NoSQL-databas och SQL-baserad relationsdatabas : En förklarande studie för när NoSQL kan vara att föredra framför en relationsdatabas

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Jennifer Hedman; Mikael Holmberg; [2019]
  Nyckelord :Firebase Realtime database; CosmosDB; Relational database; comparison;

  Sammanfattning : With the explosive development of the mobile world, web applications and Big Data, new requirements for storage capacity and speed of database systems have arisen. The traditional relational database that has long dominated the marked has received competition because of its lack in speed and scalability. LÄS MER

 4. 4. Execution Time Analysis of Electrical Network Tracing in Relational and Graph Databases

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Felix de Silva; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In today’s society, we handle a lot of connected data. Examples are companies like Facebook and Amazon, that handle connected data in different ways. Geographic Information Systems and Network Information Systems handle connected data in the form of networks or graphs that can represent anything from an electrical network to a product network. LÄS MER

 5. 5. Enhancing the security of an audit log

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Kristoffer Smedlund; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In todays society data breaches have become an all too common issue. Insecure databases allows intruders to access sensitive data. This thesis examines how to enhance the security of a relational database. The database is used as an audit log in a system platform at LeanOn AB. LÄS MER