Sökning: "Response time"

Visar resultat 16 - 20 av 1673 uppsatser innehållade orden Response time.

 1. 16. Are you ok app

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Peder Nilsson; Kasper Kold Pedersen; [2020]
  Nyckelord :Fall detection; GPS; Android; Xamarin; IoT Hub; Azure; Stream Analytics; Smartphone; Emergency; System; Cloud storage;

  Sammanfattning : Denna avhandling beskriver hur en smartphone-baserad larm-applikation som ger säkrare resor för cyklister och löpare kan konstrueras. Genom att övervaka och utvärdera GPS-data från telefonen över tid skickar den föreslagna applikations-prototypen, namngiven till Are You OK App (AYOKA), automatiskt SMS-meddelanden och initierar telefonsamtal till kontakter i en lista konfigurerad av användaren när densamme har råkat ut för ett fall. LÄS MER

 2. 17. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda suicidnära patienter inom somatisk vård : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Siobhán Nicholson Coyne; Sima Nadim; [2020]
  Nyckelord :Nurse; Experiences; Caring; Suicidal patient; Somatic care; Sjuksköterska; Upplevelser; Vårda; Suicidnära patient; Somatisk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Suicid är ett folkhälsoproblem över hela världen. Enligt World Health Organizations (WHO) dör 800 000 människor årligen av suicid, det motsvarar ungefär 11 suicid per 100 000 invånare. I Sverige sker det ca 1500 suicid per år, vilket motsvarar ca fyra suicid per dag. LÄS MER

 3. 18. Enkätstudie om hundar med korsbandsskada : en jämförelse mellan två kirurgiska metoder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Tilde Bromée; [2020]
  Nyckelord :korsbandsskada; hund; TPLO; LFS; livskvalitet;

  Sammanfattning : Korsbandsskada är en av de vanligaste orsakerna till bakbenshälta hos hund. Flertalet kirurgiska behandlingsalternativ finns beskrivna men ingen konsensus finns i dagsläget vad gäller vilken metod som ger bäst resultat. LÄS MER

 4. 19. Response time analysis on indexing inrelational databases and their impact

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Martin Borg; Sam Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Database index; MariaDB; PostgreSQL; response time;

  Sammanfattning : This is a bachelor thesis concerning the response time and CPU effects of indexing in relational databases. Analyzing two popular databases, PostgreSQL and MariaDB with a real-world database structure using randomized entries. The experiment was conducted over Docker and its command-line interface without cached values to ensure fair outcomes. LÄS MER

 5. 20. A Comparison of Grid-Forming and Grid-Following Control of VSCs

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för elektroteknik

  Författare :Pontus Roos; [2020]
  Nyckelord :Voltage source converter; Synthetic inertia; Fast frequency response; Power system; STATCOM; Energy storage; Power electronics; Syntetisk svängmassa; Frekvensreglering; Elkraftsystem; energilager; kraftelektronik;

  Sammanfattning : Variable renewable energy sources are today increasingly integrated in the power system as a step towards the renewable society. The large-scale introduction of converter-based energy sources brings challenges in terms of reduced damping to the power system due to the reduced number of synchronous generators. LÄS MER