Sökning: "Response time"

Visar resultat 16 - 20 av 1551 uppsatser innehållade orden Response time.

 1. 16. Vad uttrycktes om den nya bibliotekslagen? : En diskursanalys av de kommunala bibliotekens remissvar på nya bibliotekslagens promemoria

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Magnus Kellner; [2019]
  Nyckelord :library; municipal library; library law; discourse analysis; Sweden; the new library law.; bibliotek; kommunala bibliotek; bibliotekslagen; diskursanalys; Sverige; nya bibliotekslagen;

  Sammanfattning : While libraries are an actively supported institution in Sweden there is no distinct notion on of what their purpose should be. The purpose of this thesis is to clarify the discourse expressed in the referral responses to the memo-randum of the new library law, regarding the purpose and task of the public libraries in Sweden. LÄS MER

 2. 17. Katters användning av burutrymme

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Lovisa Aune; [2019]
  Nyckelord :burhållning; katt; katthem; burutnyttjande; stress;

  Sammanfattning : Katten är ett av de mest populära sällskapsdjuren i många länder världen över. Många katter lever idag i begränsade miljöer som strikta innekatter eller i bur, exempelvis på katthem, veterinärkliniker eller forskningsanläggningar. LÄS MER

 3. 18. Närståendes upplevelse av att förlora en anhörig i suicid : En kvalitativ litteraturbaserad studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Jessica Sjölie; Sandra Eriksson; [2019]
  Nyckelord :bereaved; experience; grief; relatives; suicide;

  Sammanfattning : Background: Suicide is a common cause of death and mental illness is the main reason why someone decides to end their life. Many family members are left in sorrow after these dramatic changes. Research shows that people who have lost a relative in suicide are more likely to become depressed. LÄS MER

 4. 19. Factors that influence condominium pricing in Stockholm: A regression analysis : A regression analysis

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Elin Dai; Lara Güleryüz; [2019]
  Nyckelord :Linear regression; housing; housing market; regression analysis; Regressionsanalys; linjär regression; bostadsmarknad; bostadsprissättning;

  Sammanfattning : This thesis aims to examine which factors that are of significance when forecasting the selling price of condominiums in Stockholm city. Through the use of multiple linear regression, response variable transformation, and a multitude of methods for refining the model fit, a conclusive, out of sample validated model with a confidence level of 95% was obtained. LÄS MER

 5. 20. Personers upplevelser av att leva med HIV : En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jennifer Lång; Amanda Zetterberg; [2019]
  Nyckelord :HIV; Human immunodeficiency virus; Life experiences; HIV; Humant immunbristvirus; Upplevelser;

  Sammanfattning : Abstract Background: 36,9 millions of people are today living with the Human immunodeficiency virus (HIV). Every year 400-500 new cases of HIV occur and today approximately 6,500 people live with the disease in Sweden. LÄS MER