Sökning: "image studies"

Visar resultat 1 - 5 av 1463 uppsatser innehållade orden image studies.

 1. 1. Konsumenters Respons på Etiska Skandaler: En Undersökning av Varumärkesbild och Köpavsikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Busara Surapee; William von Sicard; [2024]
  Nyckelord :Ethical scandals; Consumer behavior; Brand image; Purchase intention; Severity of the scandal; Etiska skandaler; Konsumentbeteende; Varumärkesbild; Köpavsikt; Allvarlighetsgrad på skandalen;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Konsumenters Respons på Etiska Skandaler: En Undersökning av Varumärkesbild och Köpavsikt. Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Busara Surapee och William von Sicard Handledare: Katarina Arbin Datum: 2024 – januari Syfte: Syftet med denna studie är att belysa etiska skandalers påverkan på konsumenternas köpavsikt och varumärkesuppfattningar. LÄS MER

 2. 2. “(Wo)man, Life, Freedom” : en flermetodsstudie om representationen och gestaltningen av nyhetskällor i Al Arabiya och Al Jazeera under protesterna i Iran 2022 & 2023

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Johanna Rydgren; Ellen Rosenkvist; [2024]
  Nyckelord :Mahsa Amini; Woman; life; freedom ; gender studies; representation; Social Sciences;

  Sammanfattning : This essay examines articles published on the English editorial websites of Al Arabiya and Al Jazeera that discuss the protests that have taken place in Iran following the death of Mahsa Zhina Amini. The study is based on the framing theory, the gender theory, and the theory on “primary definers”. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av att leva med en stomi : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Emilia Lövgren; Josefin Rosdahl; [2024]
  Nyckelord :Experiences; literature review; patients; person-centered care; stoma; Litteraturstudie; patienter; personcentrerad vård; stomi; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Besvär i mag- och tarmkanalen kan leda till att en stomi behöver läggas fram vilket resulterar i en förlorad kontroll över elimination. Inkontinens hos vuxna personer kan leda till en förvrängd självbild och sociala normer kring inkontinens skapar ett stigma. LÄS MER

 4. 4. Self-Supervised Learning for Tabular Data: Analysing VIME and introducing Mix Encoder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Max Svensson; [2024]
  Nyckelord :Machine Learning; Self-supervised learning; AI; Physics; Medicine; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : We introduce Mix Encoder, a novel self-supervised learning framework for deep tabular data models based on Mixup [1]. Mix Encoder uses linear interpolations of samples with associated pretext tasks to form useful pre-trained representations. LÄS MER

 5. 5. "That's Mother Earth, bro." : En multimodal (eko)kritisk diskursanalys av dokumentärserien Down to Earth with Zac Efron

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Alice Carlström; Fanny Rydén; [2024]
  Nyckelord :ecocriticism; climate communication; popular culture; utopia; documentary; ekokritik; klimatkommunikation; populärkultur; utopi; dokumentär;

  Sammanfattning : Föreliggande studie ämnade att undersöka om den utopiska dokumentärserien Down to Earth with Zac Efron, vars syfte är att inspirera till engagemang för klimatkrisen, förmedlar motsägelsefulla budskap i form av ojämlika maktförhållanden mellan människa och natur samt mellan människor. Tidigare studier på i huvudsak dystopisk miljöinriktad Hollywoodfilm, samt till viss del dokumentärer, har visat att dominanta förhållanden ofta förekommer. LÄS MER