Sökning: "Response time"

Visar resultat 21 - 25 av 1580 uppsatser innehållade orden Response time.

 1. 21. Effects of stockperson attitudes and handling on finishing pig behaviour and mental state

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Martina Lundin; [2019]
  Nyckelord :animal handling; stockperson attitude; fear response; mental state; human-animal interaction; finishing pigs; qualitative behaviour assessment and fear assessment;

  Sammanfattning : This study is part of an ongoing project, PigTraWel (2019) which aims to investigate interactions between animal transporters and slaughter pigs during loading and unloading by mapping different driving methods, their effects on pigs and transporters and the efficiency of the work. Pigs are exposed to a number of environmental stressors prior to slaughter that can affect pig behaviour and welfare, the working situation of stockpeople involved and cause meat quality problems. LÄS MER

 2. 22. En utredning av skyddsombudsroll - Varför är det svårt att rekrytera ett skyddsombud på en byggarbetsplats?

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan; Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan

  Författare :Buwar Jalal; Kima Kourie; [2019]
  Nyckelord :Construction industry; construction site; safety officer; security; work environment; Arbetsmiljö; byggarbetsplats byggbranschen; skyddsombud; säkerhet;

  Sammanfattning : Syfte: Byggbranschen lider av stor problematik gällande rekrytering av ett skyddsombud på en byggarbetsplats. Examensarbetet utreder varför det är svårt att rekrytera ett skyddsombud på en byggarbetsplats? Examensarbetet kommer även undersöka skyddsombuds personliga aspekt när det gäller engagemang, bemötande, beteende, respons, tid, säkerhetstänksprioritering. LÄS MER

 3. 23. Prestandajämförelse av ABBs EGM och Permanova Lasersystems externaxel för fogföljning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Niklas Hansson; Eleonore Nyberg; [2019]
  Nyckelord :Laser welding; seam tracking; welding robots; Lasersvetsning; fogföljning; svetsrobotar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att jämföra två olika lösningar för fogföljning med svetsrobot. I nuläget används en extern sjunde axel utgiven av Permanova, denna jämförs med programvara från ABB vid namn EGM. Främst skall dödtid och tidskonstant fastställas och jämföras för systemen. LÄS MER

 4. 24. Vad uttrycktes om den nya bibliotekslagen? : En diskursanalys av de kommunala bibliotekens remissvar på nya bibliotekslagens promemoria

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Magnus Kellner; [2019]
  Nyckelord :library; municipal library; library law; discourse analysis; Sweden; the new library law.; bibliotek; kommunala bibliotek; bibliotekslagen; diskursanalys; Sverige; nya bibliotekslagen;

  Sammanfattning : While libraries are an actively supported institution in Sweden there is no distinct notion on of what their purpose should be. The purpose of this thesis is to clarify the discourse expressed in the referral responses to the memo-randum of the new library law, regarding the purpose and task of the public libraries in Sweden. LÄS MER

 5. 25. Case study on Universal Verification Methodology(UVM) SystemC testbench for RTL verification

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Kevin Skaria Chacko; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This Master’s thesis aims to conduct a case study on using Universal Verification Methodology (UVM) in SystemC for Register-Transfer Level (RTL) verification. Verification of ASICs is very important nowadays especially in terms of production costs, time to market and the sustainability of products. LÄS MER