Sökning: "Rikard Bodén"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Rikard Bodén.

 1. 1. Sustainable Mobility Scenario Modeling : Evaluating Future Resilience of Modular Concepts for Electrified Trucks

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Simon Björkvall; Rikard Bodén; [2021]
  Nyckelord :Scenario Modeling; Futures Studies; Modularization; Inter-Urban Transportation; Product Development; Scenariomodellering; Framtidsstudier; Modularisering; Inter-Urban Transport; Produktutveckling; Lastbilar;

  Sammanfattning : Today, one of the greatest concerns for companies is how well their business will fit their future markets. However, predicting how the future will unfold is almost impossible for many industries, but companies that fail to prepare their products for future markets will most likely face substantial problems. LÄS MER

 2. 2. SORTED : Serial manipulator with Object Recognition Trough Edge Detection

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Rikard Bodén; Jonathan Pernow; [2019]
  Nyckelord :Mechatronics; Inverse kinematics; Camera vision; Barrel distortion; Object recognition; Colour filtering; Edge detection; Mekatronik; Invers kinematik; Kamerasensor; Fish-eye förvrängning; Objektigenkänning; Färgigenkänning; Kantdetektering;

  Sammanfattning : Today, there is an increasing demand for smart robots that can make decisions on their own and cooperate with humans in changing environments. The application areas for robotic arms with camera vision are likely to increase in the future of artificial intelligence as algorithms become more adaptable and intelligent than ever. LÄS MER

 3. 3. Numerisk grundvattenmodellering och föroreningsanalys av PFAS-ämnen i anslutning till nedlagd brandövningsverksamhet i Bodens kommun

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Rikard Palmgren; [2019]
  Nyckelord :poly- and perfluoralkyl substances PFASs ; groundwater modelling; firefighting foam; MODFLOW; contaminant transport; Boden Municipality; poly- och perfluorerade alkylsubstanser PFAS ; grundvattenmodellering; brandsläckningsskum; MODFLOW; föroreningstransport; Bodens kommun;

  Sammanfattning : Poly- och perfluorerade alkylsubstanser (PFAS) är samlingsnamnet för en stor grupp kemikalier som det senaste årtiondet tilldelats världsomfattande uppmärksamhet med anledning av frekventa förekomster i vattenmiljö, djurliv och människor. Samtliga PFAS som uppträder i miljön är antropogena och har blivit industriellt framtagna och tillämpade i över 60 år. LÄS MER