Sökning: "Roni Anter"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Roni Anter.

  1. 1. Hjälp! Eleven sa svartskalle! : En kvalitativ intervjustudie om hur lärare bemöter främlingsfientlighet i klassrummet.

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Roni Anter; Carl Nyström; [2013]
    Nyckelord :Didaktik; Främlingsfientlighet; Professionalism; Gymnasielärare; Intervju;

    Sammanfattning : In a multicultural society such as Sweden opposition between different ethnical groups can be hard to avoid. In the educational arena there is legislation and there are guidelines that aim to avert any kind of xenophobia directed at individuals or groups. LÄS MER