Sökning: "Professionalism"

Visar resultat 1 - 5 av 610 uppsatser innehållade ordet Professionalism.

 1. 1. Politiseringens påverkan på bistånd. En kvantitativ studie om politisering och biståndsimplementering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alva Pregmark; [2022-02-09]
  Nyckelord :bistånd; politisering;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka om det finns ett samband mellan graden av politisering i ett givarland och graden av politisering i mottagarländerna. Undersökningen genomförs med 194 stater med data från OECD (2021) och Quality of government-institutes standard dataset (2021). LÄS MER

 2. 2. THE WORK AND LIVES OF SOUTH KOREAN TEACHERS Lower-Secondary School Teachers’ Perceptions of the Teacher Profession

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Hyeryung Jang; [2022-01-27]
  Nyckelord :Teachers’ lives; workload; lower-secondary school teachers; Professionalism;

  Sammanfattning : Aim: Historically, the teaching profession in eastern Asian countries is often considered as a prestigious and desirable occupation with great respect in social and cultural contexts. Even though South Korean secondary school teachers have been part of and influenced by a devaluation of their authority compared to the past, there is not enough research about Korean teachers’ work and lives in international research. LÄS MER

 3. 3. Ungt föräldraskap - En fot i ungdomsvärlden och en fot i vuxenvärlden : En studie om hur unga föräldrar bemöts och framställer sig i det svenska samhället

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Emilie Olsson; Amelie Andersson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Young parents are a small and often stigmatized group in Swedish society. They don’t adhereto the Swedish norm concerning when parenthood should be entered into, which contributes tothe stigmatization. LÄS MER

 4. 4. Standardisering- mellan möjlighet och utmaning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Shadi Taha; [2022]
  Nyckelord :Key words: Standardization; IBIC; regarding professionalism; new public management; social workers; discretion.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Author: Shadi Taha Title: Standardization between opportunity and challenge - A qualitative study about professionals' experiences of the Individual's needs in the center (IBIC). Supervisor: Staffan Blomberg Assessor: Torbjörn Hjort & Norma Montesino The aim of this study was to examine and analyze social workers' views and experiences on the working model (IBIC) and how they use them in working with service users. LÄS MER

 5. 5. Professionalism och alienation – En kvalitativ studie om organisationsstyrning och professionella förutsättningar inom ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Samer Mohamad Hamdoun; [2022]
  Nyckelord :financial assistance; discretion; organizational professionalism; occupational professionalism; alienation; self-alienation; fetish of objectivity; ekonomiskt bistånd; handlingsutrymme; organisationsprofessionalism; yrkesprofessionalism; självalienation; objektivitetens fetisch; Social Sciences;

  Sammanfattning : Swedish public management, including the management of social work organizations, has undergone radical changes. In the areas where the changes have been studied, these have been shown to have a direct impact on the social worker’s professionalism and working conditions. LÄS MER