Sökning: "Sabina Sabina"

Visar resultat 1 - 5 av 560 uppsatser innehållade orden Sabina Sabina.

 1. 1. The Non-drinking Adolescents – What Characterizes them based on Psychological Health, Social relations, and Attitudes towards Alcohol?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Sabina Vlasman; [2022-02-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study investigated if non-drinking adolescents distinguished from drinking adolescents in psychological health, social relations, and attitudes towards alcohol. Also, if these attributes in 9th grade could predict nondrinking two years later. LÄS MER

 2. 2. Sambandet mellan ESG-betyg och prestation : En kvantitativ studie med 199 företag inom banksektorn i Australien, Storbritannien, USA samt EU-länderna.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Sabina Berg; Gustaf Halvardsson; [2022]
  Nyckelord :Sustainability reporting; CSR; ESG-score; E-score; S-score; G-score; performance; Hållbarhetsrapportering; CSR; ESG-betyg; E-betyg; S-betyg; G-betyg; prestation;

  Sammanfattning : Titel: Sambandet mellan ESG-betyg och prestation. Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Sabina Berg och Gustaf Halvardsson  Handledare: Jan Svanberg  Datum: 2022 – januari Syfte: I och med att hållbarhetsrapportering hamnat alltmer i fokus hos företag och intressenter, har ett växande intresse uppkommit gällande denna rapporterings påverkan på företags prestation. LÄS MER

 3. 3. What Is Happening To Our Planet? : Teaching Perspectives on Sustainability Through Literature in Swedish Upper Secondary School

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Sabina Lithén; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Personalization-privacy paradoxen : En studie om individanpassad marknadsföring och integritet ur ett företagsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Sajad Hussein; Sabina Niva; [2022]
  Nyckelord :Individanpassad marknadsföring; personalization-privacy paradoxen; integritet; datainsamling; hotellbranschen; sociala nätverkstjänster;

  Sammanfattning : Syfte: Studien ämnar att skapa en djupare förståelse kring hur personalization-privacy paradoxen behandlas i hotellbranschen utifrån en individanpassad marknadsföring. Metod: Studiens metod innefattar en kvalitativ undersökningsmetod där semistrukturerade intervjuer genomförts med åtta respondenter från hotellbranschen som driver marknadsföringen. LÄS MER

 5. 5. Datarepresentation: Custom Visuals : Hur man skapar en Custom Visual i Microsofts Power BI

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Avdelningen för datavetenskap

  Författare :Anton Weiberg; Sabina Andersson; [2022]
  Nyckelord :Power Bi; Custom Visual; Datarepresentation; Visualisering av data;

  Sammanfattning : Power BI är ett verktyg för att hjälpa företag visualisera och analysera data. I Power BIanvänds Visuals för att bygga upp en lättförståelig datarepresentation, men alternativenär begränsade. LÄS MER