Sökning: "tolerans"

Visar resultat 1 - 5 av 439 uppsatser innehållade ordet tolerans.

 1. 1. Islamofobi och antisemitism : hur enskilda lärare jobbar med dessa frågor i sitt arbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Centrum för akademiskt lärarskap (CAKL)

  Författare :Rawad Abdulkader; Fatlum Istrefi; [2023]
  Nyckelord :Religionundervisning; Religion i skolan; Antisemitism; Islamofobi; Antisemitism i skolan; Islamofobi i skolan;

  Sammanfattning : Detta är ett examensarbete vars syfte är att undersöka hur islamofobi och antisemitism kommer till uttryck i vissa skolor och hur de enskilda lärarna på skolan arbetar med detta i sitt arbete. Våra frågeställningar är följande: 1) Hur upplever lärare antisemitismen och islamofobin i skolan? 2) Vilka strategier använder lärarna för att bemöta och motverka antisemitism och islamofobi? Som metod har vi valt att utföra intervjuer där vi intervjuat fyra lärare, varav alla ska vara legitimerade lärare med minst tre års erfarenhet. LÄS MER

 2. 2. Effekter av salthalter och ljusexponering på zooplanktonpopulationer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Arielle Lindell; [2022]
  Nyckelord :Zooplankton; salinity; salinization; eutrophication;

  Sammanfattning : Abstract Eutrophication and salinization are both major threats to lake ecosystems and the contaminants can alter the structure of freshwater lake ecosystems, resulting in a loss of biodiversity and ecosystem services. Zooplankton and phytoplankton are key components in all aquatic ecosystems as they maintain a healthy quality of the water and they are also an important part of the food chain. LÄS MER

 3. 3. Sociala medier äts upp av reklam : Engagemangets betydelse för användarens tolerans av reklam på TikTok och Facebook

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Adam Chohan; Emma Granström; Victoria Kjöraas; [2022]
  Nyckelord :Engagemang; Sociala Medier; TikTok; Facebook; Reklam; Attityd;

  Sammanfattning : Har de olika reklamstrategierna som används på TikTok och Facebook olika påverkan hos användarens engagemang? Syftet med denna studie är att få djupare förståelse för användares engagemang av reklam på TikTok och Facebook. Studien avser även undersöka när användaren väljer att stänga ner applikationen som konsekvens av lågt engagemang för reklamformens innehåll i applikationerna. LÄS MER

 4. 4. Den svenska läroplanen som en kämpande tro? : En analys av läroböcker för samhällskunskap i gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Max Larsson; [2022]
  Nyckelord :liberal universalism; läromedelsanalys; andrafiering; samhällsdidaktik; samhällskunskap; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Denna uppsats består av en läromedelsanalys av samhällskunskapsböcker för gymnasieskolan. Texten tar avstamp i några teoretiska utgångspunkter: den universalistiska liberalismen är inte värdeneutral och kan stå i konflikt med andra idétraditioner, massutbildningssystemet i västvärlden har varit en viktig komponent för att bygga en nationell identitet och utbildningssystemet konstruerar en samhällsgemenskap med traditioner och normer som riskerar att andrafiera och utöva symboliskt våld mot dem som står utanför normen. LÄS MER

 5. 5. Interkulturalitet... jag säger pass på den : En intervjustudie om interkulturalitet och värdegrundsfrågor i engelskämnet för årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Nazlie Maksuti; Alva Virén; [2022]
  Nyckelord :Engelskundervisning; engelska som främmande språk; kultur; interkulturalitet; tolerans; årskurs 4–6; Sverige.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på hur de deltagande lärarna för årskurs 4–6 i Sverige behandlar interkulturalitet i engelskundervisningen för att bidra till utvecklingen av elevernas förmåga att delta på ett adekvat sätt i det globaliserade samhället. I och med engelskans unika roll i samhället och att vi människor stöter på kulturella olikheter ville vi synliggöra engelskämnets potential enligt de deltagande lärarna för att motverka främlingsfientlighetens konsekvenser. LÄS MER