Sökning: "Sandra Hammarlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sandra Hammarlund.

  1. 1. Vikten av att bygga broar vid samsjuklighet : Samverkan mellan olika professioner och utmaningar för personalen

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

    Författare :Mariel Mattila; Sandra Hammarlund; [2020]
    Nyckelord :Disabilities; Comorbidity; Collaboration; Substance use disorder; Funktionsnedsättningar; Samsjuklighet; Samverkan; Substanssyndrom;

    Sammanfattning : The purpose of this study was to examine staff's experiences of comorbidity between persons with disabilities and substance abuse disorder as well as collaboration between the concerned occupational activities. We used a qualitative method and interviewed six informants from four different municipalities. LÄS MER