Sökning: "Sanna Isemo"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sanna Isemo.

 1. 1. Papperslösa kvinnors politiska delaktighet: Om utrymmet för individen att vara politisk när hon är utesluten ur den politiska gemenskapen.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Sanna Isemo; [2017-06-28]
  Nyckelord :papperslösa kvinnor; utvisningsbarhet; politisk delaktighet; Young; Fraser;

  Sammanfattning : Human rights apply to all individuals, regardless of nationality or legal status. However, in practice, people living as undocumented – without a residence permit in the state where they are situated – seems to be regarded as an exception when it comes to human rights. LÄS MER

 2. 2. Delat ledarskap Ett möjligt alternativ till enskilt ledarskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Personalvetarprogrammet

  Författare :Sara Lidström; Sanna Isemo; [2010-10-08]
  Nyckelord :isärkoppling; förtroendets logik; Delat ledarskap; legitimitet; institution;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under de senaste årtiondena har många organisationsstudier uppmärksammat attarbetslivets villkor har förändrats. Kunskapsintensiva verksamheter innefattar ökad flexibilitetoch individualisering, vilket ger upphov till ett friare arbete med gränslösa arbetssituationer. LÄS MER