Sökning: "Sanna Müller"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sanna Müller.

  1. 1. Man vinner ingenting på att vara för tuff – Skolsköterskors erfarenheter av att kommunicera med föräldrar till barn med övervikt

    Magister-uppsats,

    Författare :Hanna Eriksson; Sanna Müller; [2018-11-29]
    Nyckelord :familjecentrerad omvårdnad; föräldrar; kommunikation; skolsköterska; övervikt;

    Sammanfattning : Background: The prevalence of overweight has increased among both children and adults.Today every fifth child in Sweden is overweight. Overweight leads to an increased risk for anumber of non communicable diseases, such as diabetes and cardiovascular diseases. In theirdaily work, school nurses meet overweight children and their parents. LÄS MER