Sökning: "ischemi"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet ischemi.

 1. 1. Granskning av svar från arbetsprov gällande ischemi och arytmi

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Maida Asani; [2020]
  Nyckelord :arbetsprov; arytmi; EKG; ischemi; sensitivitet;

  Sammanfattning : MAIDA ASANI Asani M. Granskning av svar från arbetsprov gällande ischemi och arytmi. Examensarbete i Biomedicinsk laboratorievetenskap 15 högskolepoäng. Malmö Universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för biomedicinsk vetenskap, 2020. LÄS MER

 2. 2. Ischemimonitorering inom intensivvården : En enkätstudie utifrån intensivvårdssjuksköterskans perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jesper Englund; Fredrik Mohlin; [2019]
  Nyckelord :intensivvård; ischemimonitorering; sjuksköterska; monitorering; övervakning; hjärt- kärlsjukdom; hjärtinfarkt; ischemi;

  Sammanfattning : Hjärt-/kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och många patienter inom intensivvården antingen har eller löper en ökad risk för att utveckla hjärtsjukdomar. Ischemimonitorering innebär att genom övervakning med kontinuerligt elektrokardiogram (EKG) monitorera eventuell ischemi (syrebrist) i hjärtmuskeln. LÄS MER

 3. 3. Ett liv med smärta. Patientupplevelsen av perifer artärsjukdom i nedre extremiteterna. En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Rebecka Bjerndell; Cecilia Viamore; [2019]
  Nyckelord :Arteriell insufficiens; Claudicatio intermittens; benartärsjukdom; kritisk ischemi; patientupplevelser;

  Sammanfattning : Bjerndell R & Viamore C. Ett liv med smärta. Patientupplevelsen av perifer artärsjukdom i nedre extremiteterna. En litteraturstudie. LÄS MER

 4. 4. Sexuell hälsa vid kardiovaskulär sjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Sandra Wårhag; Daniella Maglica; [2019]
  Nyckelord :Sexuell hälsa; Sexualitet; Kvalitativ; Upplevelser; Kardiovaskulär sjukdom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kardiovaskulära sjukdomar räknas till de vanligaste folksjukdomarna i Sverige. De kardiovaskulära sjukdomar som arbetet behandlar är, mykoardiell, ischemi, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmier. Insjuknandet förändrar livssituationen i många avseenden för den drabbade. LÄS MER

 5. 5. Uppvisar standarddos vasopressin alternativt högdos adrenalin överlevnadsfördel hos vuxna patienter med hjärtstillestånd jämfört med standarddos adrenalin?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Robin Carlander; [2018]
  Nyckelord :Cardiac; arrest; adrenaline; epinephrine; vasopressin; acls; cpr; Hjärtstillestånd; adrenalin; vasopressin; hlr;

  Sammanfattning : Hjärtstillestånd är ett tillstånd då hjärtat förlorat förmågan att pumpa ut blod i kroppen vilket leder till cerebral och koronar ischemi. Hjärtstillestånd definieras som plötslig och ihållande medvetslöshet med pulslöshet och andningsstillestånd eller agonal andning. LÄS MER