Sökning: "ischemi"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet ischemi.

 1. 1. Ischemimonitorering inom intensivvården : En enkätstudie utifrån intensivvårdssjuksköterskans perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jesper Englund; Fredrik Mohlin; [2019]
  Nyckelord :intensivvård; ischemimonitorering; sjuksköterska; monitorering; övervakning; hjärt- kärlsjukdom; hjärtinfarkt; ischemi;

  Sammanfattning : Hjärt-/kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och många patienter inom intensivvården antingen har eller löper en ökad risk för att utveckla hjärtsjukdomar. Ischemimonitorering innebär att genom övervakning med kontinuerligt elektrokardiogram (EKG) monitorera eventuell ischemi (syrebrist) i hjärtmuskeln. LÄS MER

 2. 2. Ett liv med smärta. Patientupplevelsen av perifer artärsjukdom i nedre extremiteterna. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Rebecka Bjerndell; Cecilia Viamore; [2019]
  Nyckelord :Arteriell insufficiens; Claudicatio intermittens; benartärsjukdom; kritisk ischemi; patientupplevelser;

  Sammanfattning : Bjerndell R & Viamore C. Ett liv med smärta. Patientupplevelsen av perifer artärsjukdom i nedre extremiteterna. En litteraturstudie. LÄS MER

 3. 3. Sexuell hälsa vid kardiovaskulär sjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Sandra Wårhag; Daniella Maglica; [2019]
  Nyckelord :Sexuell hälsa; Sexualitet; Kvalitativ; Upplevelser; Kardiovaskulär sjukdom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kardiovaskulära sjukdomar räknas till de vanligaste folksjukdomarna i Sverige. De kardiovaskulära sjukdomar som arbetet behandlar är, mykoardiell, ischemi, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmier. Insjuknandet förändrar livssituationen i många avseenden för den drabbade. LÄS MER

 4. 4. Uppvisar standarddos vasopressin alternativt högdos adrenalin överlevnadsfördel hos vuxna patienter med hjärtstillestånd jämfört med standarddos adrenalin?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Robin Carlander; [2018]
  Nyckelord :Cardiac; arrest; adrenaline; epinephrine; vasopressin; acls; cpr; Hjärtstillestånd; adrenalin; vasopressin; hlr;

  Sammanfattning : Hjärtstillestånd är ett tillstånd då hjärtat förlorat förmågan att pumpa ut blod i kroppen vilket leder till cerebral och koronar ischemi. Hjärtstillestånd definieras som plötslig och ihållande medvetslöshet med pulslöshet och andningsstillestånd eller agonal andning. LÄS MER

 5. 5. Patienters erfarenheter efter en stroke : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ismail Sebunya; Tsegie Gebreyesus Desta; [2018]
  Nyckelord :Life change events; patient experience; poststroke; stroke; livsförändringar händelser; patienterfarenhet; poststroke; stroke;

  Sammanfattning : : Stroke är ett samlingsnamn för kärlsjukdomar i hjärnan som ger upphov till akuta symtom. Vid stroke drabbas hjärnans vävnad av bristande blodtillförsel (ischemi). Orsaker till ischemi kan var blödning eller tilltäppning från en central artär . Patienterna som överlever stroke har ofta någon typ av fysisk funktionsnedsättning kvar. LÄS MER