Sökning: "Sara Edén"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sara Edén.

 1. 1. Upplevd rösthälsa hos professionella sångare, skådespelare och komiker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Logopedi; Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Veronica Edén; Sara Ådén; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningBakgrundSångare och skådespelare använder rösten som främsta arbetsredskap och har höga krav på röstens kvalitet, samtidigt som de är utsatta för en hög röstbelastning. Detta gör att de i större utsträckning än många andra yrkesgrupper riskerar att drabbas av röstproblem. LÄS MER

 2. 2. Logistikplanering under tidiga skeden hos svenska byggentreprenörer

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sara Sundelin; Therése Edén; [2012]
  Nyckelord :Logistikplanering; Byggindustri; Logistikanalys; Standardiserat arbetssätt; Tidigt skede; Byggentreprenör;

  Sammanfattning : Byggindustrin har i dagsläget en ineffektiv logistikhantering med otillfredsställande leverans- och materialflöden. I jämförelse med andra industrier sker många materialomflyttningar och risken för fördärvat material är stor. Det har påvisats att låg produktionsnivå till stor del beror på otillräcklig logistikplanering. LÄS MER